Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Oburzenie polskich sędziów

Oburzenie polskich sędziów

My Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy?, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju?. Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek – rzecznika prasowego klubuparlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie. Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania standardów demokratycznego państwa prawa, którego fundamentem jest zasada trójpodziału władzy i ich równowagi (art. 10 ust 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).
Zarządy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?IUSTITIA? Stowarzyszenia Sędziów Themis Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Stowarzyszenia Rodzinnych w Polsce Pro Familia

Sprawdź także

Sędziowie uratowali kraj

Prezydent elekt Joe Biden: „Chciałbym powiedzieć, że nikt tego nie przewidział, ale to nie jest …