Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polacy o reformie sądownictwa

Polacy o reformie sądownictwa

Polacy nie rozumieją reform sądownictwa, większość uznaje je za szkodliwe, zwiększające upolitycznienie sądów, działające gorzej niż za poprzedniej koalicji wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna w czerwcu 2018 na ogólnopolskiej próbie Polaków. 44% Polaków jest zdania, że reformy PIS raczej lub zdecydowanie

zwiększają wpływ polityków na sądy, przeciwnego zdania jest łącznie zaledwie 14,2% respondentów. 38,5% uważa, że reformy te raczej lub zdecydowanie pogarszają działanie sądów. Inaczej twierdzi jedynie 18,7% Polaków. Decyzje kadrowe dotyczące wymiany Prezesów i Wiceprezesów Sądów spotkały się z równie negatywną opinią. Łącznie negatywną ocenę wystawia 40% respondentów, a pozytywną tylko 24,8%, aczkolwiek wśród nich zdecydowanie popierających te działania jest jedynie 8,2%. To tylko potwierdza, że te tzw. ?reformy? nie są w interesie zwykłych ludzi, lecz wąskiej grupy polityków, którzy zajęli się obsadzaniem stołków ? mówi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia?. Dla obecnej ekipy rządzącej bolesne musi być również to, że większość respondentów uznało, że sądy działają obecnie gorzej niż za czasów koalicji PO-PSL. Twierdzi tak 18,2%, przeciwnego zdania jest 11,7 %. Reszta nie ma zdania, albo uznaje, że nic się nie zmieniło w sprawności działania sądów. W badaniu pytano również o ocenę obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Oceny są równie druzgocące – 36% wyraża negatywny do niej stosunek, a pozytywny ? 17,5%, przy czym zdecydowanie pozytywne odczucia deklaruje zaledwie 2,5% ankietowanych. Bardzo budujące jest to, że mimo użycia ogromnej maszyny propagandowej do przekonania polskiego społeczeństwa do ?reform? sądownictwa, to się nie udało. Polacy rozumieją, że upolitycznienie sądów jest złem i nie dali się nabrać na kampanię oczerniającą sędziów ? mówi prawnik prof. Marcin Matczak Badanie ujawniło również bardzo dużą niewiedzę na temat istoty wprowadzanych zmian w sądownictwie ? dominujące odpowiedzi we wszystkich pytaniach to ?trudno powiedzieć?, a jedynie co czwarty Polak (24,2%) twierdzi, że orientuje się w reformach dobrze lub bardzo dobrze. Jestem przekonany, że gdyby Polacy w większym stopniu zrozumieli jakie patologiczne mechanizmy tworzą tzw. ustawy sądowe (np. obsadzanie na kluczowych stanowiskach w sądach zaufanych ludzi ministra Ziobry), politycy nie mogliby tak łatwo wykorzystywać ich niewiedzy ? podsumowuje Krystian Markiewicz.
Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1066 osób, dobranej z panelu Ariadna Termin realizacji: 8-12 czerwca 2018 Metoda: CAWI.

Sprawdź także

Wybory kopertowe bezkarne

Prokuratura nie zamierza wszczynać śledztwa w związku z doniesieniami Najwyższej Izby Kontroli przeciwko premierowi, trzem …