Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polska – chory kraj Europy

Polska – chory kraj Europy

​Rezolucja PE w sprawie Polski. Głosowanie europosłów
Priorytety UE w dobie pandemii
W czwartek po południu europosłowie przyjęli rezolucję, która m.in. wzywa polskiego premiera, by „nie kwestionował nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym”. Parlament Europejski zaapelował także o „wycofanie złożonego przed bezprawnym 'Trybunałem Konstytucyjnym’ wniosku o zbadanie konstytucyjności niektórych części traktatów UE”. Rezolucja krytykuje także przyjętą przez Sejm tzw. ustawę medialną.
Europarlament przyjął rezolucję w sprawie Polski /JULIEN
Wniosek poparły frakcje chadeków, socjaldemokratów, liberałów, Zielonych i Nordyckiej Lewicy. „Za” głosowało 502 eurodeputowanych, „przeciw” 149, a 36 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja „O praworządności i wolności mediów w Polsce” porusza tematy wolności mediów, nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym, a także sytuacji praworządności w naszym kraju.

W rezolucji europarlamentarzyści ponawiają swój apel do Komisji Europejskiej „o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do przepisów dotyczących nielegalnego 'Trybunału Konstytucyjnego’ i jego niezgodnego z prawem składu, Izby Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa”.
Europosłowie o polskim systemie sądownictwa

Europosłowie wyrażają zaniepokojenie faktem, że „polskie władze w ostatnim czasie celowo i systematycznie naruszały wyroki i nakazy TSUE dotyczące praworządności”. Wzywają także polskie władze do przestrzegania orzeczeń TSUE i ETPC dotyczących składu i organizacji „nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w celu spełnienia standardów niezawisłości sędziowskiej, do której przestrzegania Polska się zobowiązała”.

Rezolucja „potępia” także „praktykę ścigania i nękania sędziów krytycznych wobec polskiego rządu”.

Wzywa Izbę Dyscyplinarną w jej obecnym składzie do „zaprzestania wszelkich działań i spraw, w tym spraw sądowych oraz do przywrócenia na stanowiska wszystkich sędziów, którzy zostali usunięci ze stanowisk orzekających przez tę Izbę, w tym tych sędziów, którzy nadal nie mogą orzekać pomimo tego, że z powodzeniem odwołali się od zawieszenia przez Izbę w sądzie”.

Autorzy dokumentu wzywają również do rozdzielenia w Polsce funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości „zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej”

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …