Strona główna / Aktualności / Resortowa analiza egzaminów

Resortowa analiza egzaminów

Resort sprawiedliwości poinformował, że na początku tego tygodnia w Popowie k. Warszawy odbyła się po raz piąty Konferencja Ministra Sprawiedliwości z dziekanami Wydziałów Prawa 36 uczelni publicznych i niepublicznych. Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się w dniu 29 września 2012 r. Minister sprawiedliwości m.in. wskazał, że studia prawnicze to nadal jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia akademickiego, który daje wiele możliwości w wyborze dalszej drogi zawodowej. W przypadku wyboru jednego z prawniczych zawodów zaufania publicznego, kolejnym koniecznym etapem edukacji jest aplikacja.
O tym jednak, jakim aplikantem będzie absolwent prawa, decyduje pierwszy etap prawniczej edukacji ? studia na kierunku prawo. Przedstawiona w trakcie konferencji prezentacja wyników egzaminów wstępnych objęła analizę stopnia trudności pytań i profilu zdających. Minister Michał Królikowski zwrócił uwagę na nowe metody dokonania analizy, prowadzące do porównania wyników osób, które na różnych uczelniach uzyskały te same oceny na dyplomie.
Po raz pierwszy w analizie pokazano struktury osób przystępujących do egzaminów z poszczególnych uczelni wg ocen na dyplomie oraz zdawalności absolwentów poszczególnych uczelni przy takich samych ocenach na dyplomie, a także sporządzona została analiza zdawalności odrębnie dla absolwentów rocznika 2012. Jak potwierdzają wyniki analizy, to właśnie ta grupa absolwentów uzyskuje najlepsze wyniki. W roku 2012 do egzaminów wstępnych przystąpiło łącznie 11 020 osób. Spośród tej grupy, ponad 42% stanowili absolwenci studiów prawniczych z roku 2012, których zdawalność wyniosła ok. 61%.
Ponadto, w trakcie konferencji przedstawiciele samorządów prawniczych zaprezentowali nowy model szkolenia na aplikacji adwokackiej i radcowskiej, który większy nacisk kładzie na praktyczny aspekt szkolenia. Jak podkreślił wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, aplikacja ma być aplikacją umiejętności, a nie wiedzy.
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Praw

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …