Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rozpoczął się egzamin komorniczy

Rozpoczął się egzamin komorniczy

Rozpoczął się egzamin komorniczy – część pierwsza -pisemna. Do drugiej części tego egzaminu ? części ustnej rozpoczynającej się w dniu 9 kwietnia 2013 r. przystąpią zdający, którzy z części pisemnej egzaminu uzyskają pozytywną ocenę w 4. komisjach egzaiinacyjnych. Komisja w Poznaniu obejmuje izby komornicze z Poznania i Wrocławia. Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Poznaniu obejmuje obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu; Uprawnionymi do zdawania egzaminu komorniczego w 2013 r. były osoby, które odbyły aplikację komorniczą oraz osoby spoza aplikacji, spełniające warunki ustawy.
Do egzaminu komorniczego przystąpiło 369 osób: w Warszawie 106 osób, w Krakowie 126 osób, w Poznaniu 66 osób oraz w Gdańsku 71 osób. Wśród zdających nie ma osób, których ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zwalnia z wymogu odbycia aplikacji komorniczej.
W trakcie pisemnej część egzaminu komorniczego zdający opracowują dwa tematy dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Podczas części pisemnej zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa. Do części ustnej egzaminu komorniczego dopuszczeni zostaną zdający, którzy uzyskają pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu. W części ustnej zdający odpowiada na losowo wybrany przez siebie zestaw 8 pytań.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …