Strona główna / Aktualności / Sędziowie wspierają uchwały Kongresu

Sędziowie wspierają uchwały Kongresu

Zgromadzenia Ogólne Sędziów 11 Okręgów i 4 Apelacji poparły wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie. Z posiadanych przez SSP IUSTITIA informacji wynika, że każde Zgromadzenie, które odbyło się po Kongresie, poparło przyjęte na nim uchwały. Poniżej wykaz Apelacji i Okręgów
(wg. kolejności podejmowania uchwał). Apelacje: 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Poznańskiej, 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej, 3. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, 4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej, Okręgi: 1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, 2. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu w Bydgoszczy, 3. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, 4. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, 5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, 6. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 7. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 8. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie, 9. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, 10. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kaliskiego, 11. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

Oto tekst uchwały sędziów z Kalisza: W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kaliskiego w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …