Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Smutna krotochwila

Smutna krotochwila

O tym, że kanony etyczne jedno, a życie drugie, dowodzi taka oto historia. W piątek 20 września odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Być może epizod opisujący działalność zawodową jednego z poznańskich radców prawnych wywoła refleksję, że etyka zawodowa, to jednak nie pusty frazes. W ubiegłym roku pewna poznanianka, reprezentowana przez prawnika zawarła ugodę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Na jej mocy bank przekazał jej 2,5 miliona złotych. Niby normalna sprawa, ugoda, jak ugoda, ale oto zaczynają się schody. Kwota 2,5 miliona złotych została przelana…ale na konto Pana Radcy Prawnego Ł.Z. Na jego wyraźne życzenie.
Nie jest to sprzeczne z prawem ale według wielu wybitnych prawników czynność ta – jest sprzeczna z zasadami etyki zawodowej prawnika i ostrożnością zawodową. Mało tego, radca prawny pieniądze przekazał osobom, co prawda spokrewnionym z poznanianką, ale nie będącymi podmiotami ugody bankowej.
Nie zamierzamy dochodzić czy w wyniku owego transferu Pan Radca Prawny otrzymał honorarium. Zastanawia co innego. Jak to utrzymuje sam pan Doktor Prawa, od 10 lat jest pełnomocnikiem poznanianki w różnych sprawach. Jak to się zatem stało, że Jego Mandantka , która zawarła ugodę z bankiem i otrzymała pieniądze – nie uregulowała innej wierzytelności, którą miał wobec niej Skarb Państwa. Dla każdego prawnika, tym bardziej radcy prawnego z tytułem doktora prawa, jest oczywiste, że Skarb Państwa ma pierwszeństwo w dochodzeniu swoich wierzytelności. W tym przypadku Fiskus utracił bezpowrotnie kwotę 600. 000 złotych, bo poznanianka miał 2,5 miliona złotych, ale też nie miała 2,5 miliona złotych, bo gotówką dysponował kto inny. Typowy świat ?Alicji z Krainy Czarów…?.
Z tego o co nam wiadomo stosowne organa znają sprawę i toczą się stosowne postępowania. Ba, o sprawie został także powiadomiony dziekan OIRP w Poznaniu, który pomimo wyjątkowej powagi sprawy, oświadczył, że oceną zachowania się radcy prawnego zajmie się nowy zarząd OIRP, który niebawem będzie wyłoniony. Nasi przodkowie mawiali, że honor jest sprawą najważniejszą, a honorem radcy i każdego prawnika jest etyka zawodowa…
Radca prawny jest patronem aplikanta. Nasuwa się pytanie ? jaką wiedzę otrzyma młody prawnik od wytrawnego Gracza. Nie można oprzeć się wrażeniu, że to jednak kwestie majątkowe, a nie kwestie etyki zawodu będą najważniejsze, a – przypomnijmy – tylko właściwie pojmowane wartości etyczne dają należytą gwarancję wykonywania zawodu radcy prawnego.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …