Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Sprawy o wykroczenia

Sprawy o wykroczenia

Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie: UDZIAŁ OBROŃCY I PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O WYKROCZENIA. Termin: 18 maja 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowcą jest : dr Dariusz Świecki ? sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. W programie szkolenia: 1. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciele procesowi stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 2. Obrońca i pełnomocnik z wyboru i z urzędu. 3. Udział adwokata i radcy prawnego w czynnościach wyjaśniających. 4. Udział pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji: sporządzenie wniosku o ukaranie: 5. Wszczęcie i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji: a. udział w posiedzeniach wyrokowych; b. udział w posiedzeniach przed rozprawą; c. składanie wniosków dowodowych. 6. Zasady stawiennictwa stron i ich przedstawicieli procesowych na rozprawę. 7. Przebieg rozprawy: a. czynności obrońcy i pełnomocnika na przewodzie sądowym; b. wystąpienia w ramach głosów stron. 8. Rodzaje wyroków wydawanych w sprawach o wykroczenia. 9. Zasady wnoszenia środków odwoławczych. 10. Udział w rozprawie apelacyjnej. 11. Postępowanie mandatowe.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156913__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Adwokaci o TA

Tymczasowe aresztowanie w ocenie adwokatów – raport NRA Przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania (TA) w Polsce …