Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Temida wychodzi na ulice

Temida wychodzi na ulice

W piątek 16 marca 2012 r. w Warszawie, o godz. 12.00, rozpocznie się pokojowa manifestacja członków organizacji związkowych i niezrzeszonych pracowników sądów powszechnych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” solidaryzuje się ze związkami zawodowymi pracowników wymiaru sprawiedliwości RP i wyraża swoje poparcie. Stowarzyszenie podziela obawy związków zawodowych związane z planowanymi przez Ministra Sprawiedliwości zmianami w strukturze sądownictwa, które nie są poprzedzone należytą analizą rzeczywistych potrzeb oraz możliwych konsekwencji wprowadzanych rozwiązań. Forsowana wbrew opinii wielu podmiotów kolejna ?reforma” nie tylko może ograniczyć realizację konstytucyjnego prawa do sądu, ale również powoduje narastające poczucie niepewności wśród osób zatrudnionych w sądach. Oburzenie budzi ciągłe lekceważenie pracowników sądów, przejawiające się przede wszystkim ich rażąco niskim wynagradzaniem.
Kolejne rządy nie podejmowały żadnych działań zmierzających do poprawy ich sytuacji, pomimo że w znacznej mierze to właśnie na nich ciąży odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zamrożone od kilku lat płace osób zatrudnionych w sądach, przy ciągle zwiększających się wymaganiach oraz braku perspektyw poprawy sytuacji, prowadzą do coraz większego zniechęcenia, co może negatywnie wpływać na jakość ich niezwykle ważnej pracy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” wyraża nadzieję, że Premier Rządu RP, Minister Sprawiedliwości oraz inni politycy wreszcie podejmą rzeczywisty dialog na temat tego, jaki powinien być wymiar sprawiedliwości w Polsce.
Jest to pierwsza tego typu manifestacja pracowników, którym nie przysługuje prawo do strajku. Rosnące w środowisku niezadowolenie było do tej pory mniej widoczne niż w przypadku grup zawodowych takich, jak górnicy czy pielęgniarki! Ich sprzeciw nie jest skierowany ani przeciwko rządowi, ani przeciwko określonym politykom, ale przeciwko działaniom, których efektem jest poniżanie statusu urzędnika i pracowników nie będących urzędnikami zatrudnionych w sądach powszechnych. Kontakt z pracownikami sądu to przecież najczęściej pierwszy kontakt interesanta z sądem. Warunkiem rzetelności i prawdziwości udzielonych mu informacji i wyjaśnień jest posiadanie kierunkowego wykształcenia, kwalifikacji, ukończenie odpowiednich szkoleń i staży, a także predyspozycje osobowościowe. Manifestacja to także sprzeciw wobec podejmowanego przez resort sprawiedliwości projektu przekształcenia ponad stu sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe innych sądów!
Związkowcy nie tylko chcą bronić naszych miejsc pracy, ale także zagwarantowanego konstytucją dostępu obywateli do sądu; uważają nadto, iż kryterium ekonomiczne nie powinno być jedynym ? chodzi o sprawność postępowań sądowych oraz satysfakcjonującą liczbę zakończonych spraw w danym sądzie. Związkowe postulaty popierają także przedstawiciele samorządowych władz.
CELEM MANIFESTACJI JEST:
– Okazanie niezadowolenia z powodu planowanych zmian w resorcie sprawiedliwości polegających na reorganizacji sądownictwa i obrona miejsc pracy w 120 znoszonych sądach;
– Protest wobec braku podwyżek wynagrodzeń;
– Ochrona dobrego imienia pracowników sądów.
Organizatorami manifestacji są Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego i Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …