Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Uzdrowić służbę zdrowia

Uzdrowić służbę zdrowia

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się zespół ekspertów działających przy Komisji Europejskiej, który zajmuje się upowszechnianiem idei reformy systemu opieki polegającej na przejściu od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych ? informuje w swoim wystąpieniu do ministra zdrowia prof. Irena Lipowicz. Przez wiele lat istnienie i utrzymywanie opieki instytucjonalnej przez państwo było postrzegane jako świadectwo troski społeczeństwa o osoby potrzebujące szczególnego wsparcia i pomocy przez zapewnienie im wyżywienia, schronienia i leczenia. Obecnie jednak świadczenie opieki w zakładach jest coraz częściej uznawane za politykę niewłaściwą i naruszającą prawa człowieka.
Celem programu opracowanego przez Europejską Grupę Ekspertów jest zachęcenie rządów państw europejskich do wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych oraz opieki świadczonej na szczeblu lokalnym w przypadku dzieci opuszczonych i wymagających szczególnej ochrony, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ludzi cierpiących na choroby natury psychicznej oraz osób starszych. Program te opiera się na zobowiązaniach międzynarodowych państw europejskich, w tym zwłaszcza na postanowieniach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, jakie działania były podejmowane lub są planowane w omawianym zakresie.

Sprawdź także

Nobel z Oslo dla dziennikarzy

Pokojowa Nagroda Nobla 2021 została przyznana. Otrzymali ją dziennikarze Maria Ressa z Filipin oraz Dmitrij …