Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zakazane zgromadzenia spontaniczne

Zakazane zgromadzenia spontaniczne

Grupa 32 organizacji, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowały list otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, w tym kwestii zgromadzeń spontanicznych.
Zdaniem organizacji, gdyby nowelizacja prawa o zgromadzeniach ?została przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności organizowania pokojowych zgromadzeń?. Organizacje wskazują, że projekt nowelizacji przewiduje wydłużenie terminu na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z trzech dni do sześciu dni przed datą planowanego zgromadzenia. ?Tak poważne wydłużenie terminu nie może być zaakceptowane, gdyż prowadzić będzie do ingerencji w istotę wolności organizowania pokojowych zgromadzeń? ? czytamy w liście otwartym.
W projekcie nowelizacji ? pomimo wcześniejszych postulatów organizacji pozarządowych ? nie został uregulowany problem zgromadzeń spontanicznych. ?Brak regulacji zgromadzeń spontanicznych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na przedstawienie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, bez wątpienia spowoduje zwiększenie liczby konfliktów oraz problemów prawnych? ? alarmują organizacje.
W liście przypomniano również o opinii Biura Legislacyjnego Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w której zawarto szereg krytycznych uwag dotyczących nowelizacji. Według organizacji, opinia ta nie została wzięta w sposób wystarczający pod uwagę w toku prac legislacyjnych. Zdaniem sygnatariuszy listu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. ?Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji, w której z jednej strony wydłużony zostanie termin notyfikacyjny zgromadzeń, a z drugiej ? problem zgromadzeń spontanicznych odkładany jest na etap przyszłych (acz niepewnych) prac legislacyjnych? ? czytamy w liście.
List otwarty organizacji dostępny jest na stronach HFPCz.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …