Strona główna / Aktualności / ZPP przeciwko doradcom

ZPP przeciwko doradcom

Zrzeszenie Prawników Polskich wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Sprzeciw Zrzeszanie budzi propozycja nadania absolwentom prawa kompetencji do reprezentowania klientów w toku postępowania sądowego, bez szkolenia jest nadto sprzeczne ze standardami ochrony praw obywateli. Zrzeszenie Prawników Polskich, które podjęło stosowną uchwałę. o czym informuje prezes ZPP adwokat Mariusz Paplaczyk – reprezentuje wszystkie zawody prawnicze: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, sędziów, przedstawicieli nauk prawniczych oraz prawników innych specjalności. Doskonale zatem w praktyce znamy istotę pracy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Każdy kto skończył studia prawnicze doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że nie przygotowują one do wykonywania praktyki prawniczej ? tym bardziej w roli pełnomocnika procesowego stron. Studia prawnicze są natomiast doskonałym intelektualnym zapleczem świata prawniczego. Nie można jednak mylić tych ról.
Pomiędzy absolwentem wydziału prawa a osobą wykonującą prawniczy zawód zaufania publicznego jest bowiem kolosalna różnica w praktycznym i merytorycznym przygotowaniu do zawodu. Jego szczególną i najdonioślejszą formą jest reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym. tu bowiem decyduje się często: pomyślność, byt i przyszłość obywatela. Zrzeszenie Prawników Polskich zawsze zwracało dużą uwagę na dostęp absolwentów prawa do aplikacji prawniczych. Dzisiaj nie obowiązują już żadne limity przyjęć na aplikacje prawnicze organizowane przez samorządy zawodowe ,obecnie kształci się na nich tysiące aplikantów. Każdy zatem absolwent studiów prawniczych ma realną możliwość po spełnieniu minimalnych wymagań by stać się aplikantem jednej z prawniczych profesji. Uważamy, że interes prawny Polaków nie może być zagrożony przez błędy w sztuce prawniczej, które będą udziałem absolwentów prawa, osób nie przygotowanych do wypełniania tej jakże ważnej roli. Absolwenci prawa dysponują jedynie wiedzą teoretyczną, która w żadnym wypadku nie jest wystarczająca do właściwego wykonywania obowiązków pełnomocnika procesowego. Na ten fakt wielokrotnie już zwracała uwagę Krajowa Rada Sądownictwa, która w swej opinii do projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych stwierdziła: ?Umożliwienie reprezentowania stron w postępowaniu sądowym osobom, które nie odbyły odpowiedniego szkolenia zawodowego oraz bez nadzoru merytorycznego i etycznego ze strony właściwego organu samorządu stanowi istotne zagrożenie interesów obywateli oraz będzie skutkować utratą społecznego zaufania do całego systemu wymiaru sprawiedliwości.? Razem i solidarnie wyrażamy przekonanie, że nadrzędnym celem demokratycznego państwa prawa winno być zapewnienie obywatelom pomocy prawnej o jak najwyższym standardzie w oparciu o pełnomocników, którzy zobowiązani są do surowego przestrzegania standardów związanych z etyką oraz tajemnicą zawodową. Pełnomocników, którzy będą jak najlepiej merytorycznie oraz praktycznie przygotowani do reprezentowania interesów klienta przed sądem. Standardom tym projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych przeczy. W przyszłości skutkować to będzie wydłużeniem trwania sprawy, spadkiem społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz erozją systemu ochrony prawnej w Rzeczpospolitej. Oznaczać to będzie także, że odpowiedzialność za jakość praktyki sądowej absolwentów wydziałów prawa polski ustawodawca przerzuca na barki społeczeństwa. Zdaniem Zrzeszenia Prawników Polskich jest to propozycja, która w swej istocie przeczy europejskim, powszechnie obowiązującym normom w zakresie zabezpieczenia praw obywatela przed sądem.
Zwracamy się do posłów na Sejm RP o nieuchwalanie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …