Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Alternatywne rozwiązywanie sporów

Alternatywne rozwiązywanie sporów

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. – Dziękuję, że zgodzili się Państwo zostać członkami Rady nowej kadencji, zaangażować się w działania resortu, poświęcić swój wolny czas dla wspólnych działań i realizowania idei rozwoju mediacji ? powiedział minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości. Do jej zadań należy proponowanie i prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności:
1. proponowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
2. opiniowanie projektów aktów prawnych służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
3. opracowanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów. – W Radzie znalazły osoby zajmujące się praktycznie mediacją, z różnych rejonów Polski, reprezentujące zróżnicowane środowiska i doświadczenia zawodowe. Zasiadają w niej sędziowie oraz mediatorzy a zarazem przedstawiciele świata nauki i zawodów prawniczych ? mówił Cezary Grabarczyk.
Skład Społecznej Rady: I. Przewodniczący ? Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk II. Członkowie: 1. Wojciech Juszkiewicz ? sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku, 2. Anna Korwin-Piotrowska ? sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, 3. Zbigniew Miczek ? sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, 4. Małgorzata Różańska-Prus ? sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, 5. Halina Borys-Pakieła ? mediator, 6. Elżbieta Duszyńska ? mediator, 7. Grzegorz Frączek ? mediator, 8. Barbara Jadwiga Pawlak ? mediator, 9. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska ? mediator, 10. Maciej Tański ? mediator, 11. Ewa Wiśniewska-Sobel ? mediator, 12. Kamil Zawicki ? Instytut Allerhanda, 13. Agnieszka Dąbrowiecka ? Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, 14. Marzena Kruk ? Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, 15. Joanna Sauter-Kunach ? sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kadencja Rady upływa z dniem 31 marca 2019 r.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …

Strona główna / Aktualności / Alternatywne rozwiązywanie sporów

Alternatywne rozwiązywanie sporów

Odbyło się spotkanie Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Celem spotkania, na które zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz korporacji prawniczych było przekazanie jak najszerszej informacji o Deklaracji o stosowaniu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Inicjatywa ta została objęta patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości i ma na celu promocję mediacji i innych ADR wśród przedsiębiorców, a także wśród kancelarii prawnych, notarialnych i komorniczych. W trakcie dzisiejszego spotkania przeprowadzono dyskusję oraz uzgadniano rekomendowane formy implementacji Deklaracji przez podmioty gospodarcze i kancelarie. Deklaracja ma charakter deklaracji publicznej, w której przedstawiciele kancelarii oświadczają, że ich prawnicy mają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod ADR i przedyskutują z klientami możliwość zastosowania mediacji lub innych ADR w konkretnym przypadku, w taki sposób, aby powzięli oni w pełni świadomą decyzję w zakresie wyboru sposobu rozwiązania sporu.
Z kolei, przedsiębiorcy oświadczają w Deklaracji, iż w przypadku zaistnienia sporu o charakterze gospodarczym między przedsiębiorstwem a innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zobowiązują się do rozważenia możliwości zastosowania mediacji lub innej metody ADR przed lub zamiast wniesienia sprawy do sądu. Pomysł deklaracji o stosowaniu mediacji i innych ADR (ang. pledge to mediation, pledge to ADR)) jest znany w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie deklaracje podpisało ponad 3 tys. największych przedsiębiorstw oraz kancelarii prawnych. W Wielkiej Brytanii w 2001 r. rząd zobowiązał wszystkie agendy rządowe do złożenia zobowiązania do stosowania ADR. We Francji deklaracja o stosowaniu mediacji zainicjowana została przez Ministra Gospodarki oraz Francuską Izbę Handlu, a przyrzeczenie podpisało kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw i kancelarii.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …