Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Będą merytoryczne konsultacje

Będą merytoryczne konsultacje

W dniach od 13 do 15 listopada 2009 r. odbyło się sprawozdawcze Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia. W drugim dniu obrad gośćmi byli Przewodniczący KRS sędzia Stanisław Dąbrowski oraz Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i jego współpracownicy. Dyskusja dotyczyła zmian w Prawie o ustroju powszechnych oraz statusu sędziego.

Minister pozytywnie ocenił efekty prac Stowarzyszenia przedstawione na konferencji ?Sąd dla obywatela?, a zebrani zaapelowali do Ministra o uwzględnienie opinii Stowarzyszenia w pracach nad zmianą Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz o podjęcie dyskusji nad statusem sędziego. Minister zapewnił zebranych, że zostanie utworzony zespół roboczy, w ramach którego będą prowadzone konsultacje ze Stowarzyszeniem.
W dalszej części obrad odbyła się dyskusja nad absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia za miniony rok działalności. Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami członków zarządu Prezes Irena Kamińska oraz członkowie zarządu Anna Korwin-Piotrowska i Dorota Marszałkowska zrzekły się pełnionych funkcji w zarządzie. Jeszcze przed zebraniem rezygnację z funkcji złożyła także wiceprezes Katarzyna Gonera. Pozostałych sześciu członków zarządu otrzymało absolutorium.
W zaistniałej sytuacji na następnym zebraniu, które odbędzie się nie później niż 15 lutego 2010 r., odbędą się wybory nowego zarządu.
Delegaci równocześnie upoważnili członków zarządu Jolantę Korwin-Piotrowską, Macieja Strączyńskiego, Jacka Przyguckiego, Rafała Puchalskiego, Łukasza Piebiaka i Bartłomieja Przymusińskiego do reprezentowania Stowarzyszenia w pracach nad zmianą Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …