Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

9 lipca 2003 r. Sejm podjął uchwałę ustanawiającą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W ten sposób Izba pierwsza polskiego parlamentu zaakcentowała potrzebę podjęcia kompleksowych działań, których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. – Sejm postanawia zwrócić szczególną uwagęna konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących – czytamy w dokumencie. W uchwale posłowie uczcili także pamięć pracowników, którzy stracili życie w wyniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednocześnie tą uchwałą Sejm wpisał się w obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ogłoszone przez Międzynarodową Organizację Pracy. Inicjatywa ta obchodzona jest od 1997 r. w ponad 70 krajach świata jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych. W 2001 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła ten dzień ? Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
X X X
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki z największą liczbą wypadków przy pracy będzie tematem uroczystej sesji sejmowej Rady Ochrony Pracy, która odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia o godz. 10.30 w Sali Kolumnowej (transmisja na stronie internetowej Sejmu). Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz ustanowionego przez Sejm w 2003 r. Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Posiedzenie objął honorowym patronatem marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy, w 2014 r. kontrolerzy zbadali okoliczności i przyczyny 2002 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 2349 osób, w tym 267 zginęło, a 768 doznało ciężkich obrażeń ciała. Według statystyk PIP najwięcej wypadków odnotowano w branżach tzw. wysokiego ryzyka, tj.: przetwórstwa przemysłowego (721 wypadków), budownictwa (534), transportu (114) oraz górnictwa (54). Przed uroczystą sesją członkowie ROP zbiorą się o godz. 9.30 w sali 106 w Sejmie, aby przyjąć stanowisko w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego ?Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy? w 2014 r. Kwestię tę zasiadający w Radzie parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy omawiali na posiedzeniu 24 marca br. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. W ROP IX kadencji zasiada 12 parlamentarzystów ? 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Business Centre Club Związek Pracodawców, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ ?Solidarność?, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …