Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Diagnoza kryzysu prokuratury

Diagnoza kryzysu prokuratury

W sprawie Amber Gold zawinił system, a o ewentualnych błędach ludzi niech decydują sądy dyscyplinarne o ile są podstawy do ich wszczynania ? to główna teza uchwały z 27 września 2012 r., którą wydała Rada Główna. Związek zaapelował do Prokuratora Generalnego o respektowanie zasady domniemania niewinności i czekanie na werdykt sądów. Rada zwraca się także z prośbą o niewygłaszanie sądów na temat błędów, zanim nie wypowiedzą się na ten temat niezawisłe i niezależne sądy dyscyplinarne. W związku z wydarzeniami związanymi ze sprawą ?Amber Gold? Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów apeluje do Prokuratora Generalnego, jak i Krajowej Rady Prokuratury o podjęcie działań na rzecz odbudowy dobrego imienia i wizerunku prokuratorów oraz Prokuratury jako instytucji. Wizerunek ten został w sposób w sposób nie budzący wątpliwości nadwątlony przy całkowitej bierności instytucji oraz osób, które winny bezwzględnie stać na jego straży. Ograniczono się jedynie do wybiórczego poszukiwania winnych domniemanych nieprawidłowości po hasłem ? ?zawinili ludzie, a nie system? naruszając dobre imię i godność prokuratorów.
Przy okazji sprawy Amber Gold nie potrafiono wskazać na chroniczne niedofinansowanie prokuratury, nadmierne obciążenie pracą prokuratorów, brak szkoleń, specjalizacji i inne, liczne niedomagania systemowe, choćby fakt, iż Prezes Rady Ministrów nie jest związany jakimkolwiek terminem do przyjęcia rocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego, który swoje osądy z trybuny sejmowej wygłasza znajdując pod się presją jego odrzucenia. Sytuacja ta nie ma nic wspólnego z niezależnością, o której mówili autorzy reformy rozdzielającej urzędy Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Apelując o podjęcie działań w obronie dobrego imienia prokuratorów, Rada Główna zwraca się w szczególności do Prokuratora Generalnego o podjęcie starań na rzecz prezentowania opinii publicznej rzeczywistego wkładu Prokuratury w zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Państwu i Obywatelom. Nie do zaakceptowania wydaje się bowiem sytuacja, w której służby prasowe Prokuratury milczą gdy jej działalność jest prezentowania w sposób nieprawdziwy, nierzetelny, a często obraźliwy w niektórych środkach masowego przekazu. Milczeniu temu niestety towarzyszy brak jakichkolwiek działań ukazujących wkład kilku tysięcy rzetelnie i uczciwie pracujących prokuratorów w zwalczanie przestępczości, w tym przestępczości gospodarczej. Służby prasowe prokuratury reagują najczęściej w przypadku prawdziwych lub domniemanych nieprawidłowości, o których mowa jest w mediach. Ich głównym zadaniem powinno być natomiast prezentowanie także tych spraw, w których prokuratorzy osiągają na salach sądowych sukcesy.
W sytuacji nieustannej nagonki medialnej na prokuratorów, mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że w ponad 95 procentach kierowanych do sądu spraw, Prokuratura uzyskuje wyroki skazujące. Czas aby opinia publiczna o tym się dowiedziała ? czytamy w najnowszym stanowisku Związku.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …