Najnowsze informacje

Graffiti na spacerniaku

Zamiast ?podziwiać? szczeliny w betonowym murze i liczyć dziury, osadzeni w poznańskim Areszcie Śledczym mogą obcować ze sztuką. Projekt Urzędu Miejskiego „Poznań stawia na sztukę nie wandalizm” dotarł również za kraty. Osadzeni czyli tymczasowo aresztowani i odsiadujacy kary więźniowie przygotowali ściany „technicznie”, a pomalowali je graficiarze. – Mamy sygnały od więźniów, że wolą wypoczywać na tych spacerniakach, które są pomalowane ? powiedział Jacek Wiśniewski, dyrektor poznańskiego Aresztu Śledczego. – Aresztantom przysługuje dziennie godzina w spacerniaku, zawsze ciekawiej zobaczyć kolorowe ściany niż szare.
Najpierw legalne graffiti powstało w areszcie, a teraz na ulicach Poznania. Miasto zachęca graficiarzy, by malowali tam gdzie wolno i udostępnia kolejne obiekty – wiadukty, przejścia podziemne czy mosty. Na razie jest 12 miejsc, ich lista dostępna jest na stronie internetowej miasta. Poznański projekt „legalnego malowania” cieszy się coraz większym zainteresowaniem graficiarzy. Ze strony internetowej mogą wydrukować zezwolenie na malowanie w danym miejscu, dzięki temu nie będą ścigani przez policję. Efekty ich działań można już zobaczyć np. na ul. Botanicznej i Hetmańskiej.
Miasto planuje spotkania graficiarzy z młodzieżą szkolną na temat street artu. Celem funkcjonującego od połowy kwietnia programu jest wskazanie społeczności grafficiarzy legalnych form wyrażania twórczości artystycznej poprzez malowanie farbami w spray’u i innymi środkami pozostawiającymi trwałe ślady w wyłącznie wyznaczonych do tego celu miejscach oraz zorganizowanie oraz objęcie honorowym patronatem prezydenta Miasta Poznania konkursu np. pn. „Poznaniacy – wiemy jak tworzyć sztukę” na najciekawszy projekt graffiti tematycznie nawiązujący do promowania właściwych postaw. Ważnym punktem programu jest też przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do młodzieży na temat odpowiedzialności prawnej za dewastację, uszkodzenia mienia oraz wandalizm, a także promowanie w społecznościach lokalnych działań prewencyjnych w tym zakresie Miasto Poznań we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przygotowało już listę miejsc, gdzie grafficiarze legalnie, zgodnie z opracowanymi w ramach programu warunkami, mogą wykonywać swoje dzieła sztuki. Lista jest ciągle otwarta i zarządcy nieruchomości nadal mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do programu.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …