Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / II Kongres Prawników Wielkopolskich

II Kongres Prawników Wielkopolskich

W listopadzie 2012 roku odbędzie się II Kongres Prawników Wielkopolskich. Zorganizowany w maju 2010 roku I Kongres Prawników Wielkopolski zakończył się wielkim sukcesem. Cały kraj podziwiał jak to prawnicy różnych profesji w tym członkowie zawodowych korporacji i naukowcy dyskutują, aby wskazać konkretne propozycje zmian w polskim prawie. Organizatorem a zarazem inicjatorem I Kongresu był ówczesny prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia Krzysztof Józefowicz. K. Józefowicz jest obecnie prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ale o idei ulepszenia prawa przez wielkopolskich prawników nie zapomniał.
Od dłuższego już czasu działają komisje, w skład których wchodzą wielkopolscy prawnicy i naukowcy, aby po dwóch latach ponownie przeanalizować i ocenić kondycję oraz stan polskiego prawa i jednocześnie wskazać co robić, aby przestać tylko narzekać na prawo, a rzeczywiście uczynić je lepszym i bardziej przyjaznym dla obywatela.
Podczas II Kongresu Prawników Wielkopolski nastąpią, w porównaniu z pierwszym kongresem, pewne zmiany. Wśród zespołów tematycznych pojawił się po raz pierwszy Zespół Prawa Konstytucyjnego. Obrady II Kongresu Prawników Wielkopolski tym razem odbędzie się w nowej auli Akademii Muzycznej, która mieści o wiele więcej ludzi, aniżeli największa sala nr 100 Sadu Okręgowego w Poznaniu. Drugi Kongres jest organizowany we współpracy z przedstawicielami oświaty na temat: „Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków”. Celem jest wskazanie zagadnień z różnych dziedzin prawa, które winny być znane młodym Polakom oraz przedstawienie postulatów zmian przepisów prawa w różnych dziedzinach prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla polskiej młodzieży.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …