Strona główna / Aktualności / Informator o przemocy w rodzinie

Informator o przemocy w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości wznowiło nakład ?Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie?. Do każdego egzemplarza Informatora dołączona została ulotka ?Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie? oraz płyta CD zawierająca m.in. wzory pism procesowych. Informatory zostały wydane w łącznym nakładzie 4400 egzemplarzy. W tym miesiącu zostały rozdystrybuowane do wszystkich sądów apelacyjnych z prośbą o przekazanie do sądów niższego szczebla, w szczególności do sądów rejonowych. Informatory powinny być dostępne w biurach podawczych, punktach obsługi interesanta, bądź też w sekretariatach wydziałów karnych lub rodzinnych lub też zespołach kuratorskiej służby sądowej.
W Informatorze znajduje się m.in.: opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskiej Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie
Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych.przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Z treścią Informatora można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …

Strona główna / Aktualności / Informator o przemocy w rodzinie

Informator o przemocy w rodzinie

Opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym. A także w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej i ? w postępowaniu rodzinnym. A także w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej ? w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi.
Wszystko to można znaleźć w wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości ?Informatorze dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie?.
Ta obszerna publikacja jest kolejnym działaniem Ministerstwa Sprawiedliwości nakierowanym na zwiększenie świadomości, a tym samym pomoc ofiarom przestępstw. Powstała dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji,. opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy. Mamy nadzieję, że Informator okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W Informatorze ? poza informacjami dotyczącymi przemocy domowej oraz sposobach walki z nią ? znaleźć można także m.in. wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Ponadto, każdy zainteresowany znajdzie tam także szczegółowe informacje na temat form i rodzajów pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Elektroniczną wersję Informatora wraz z załącznikami możecie Państwo nieodpłatnie pobrać także ze strony: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/. Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stronach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Informator w wersji papierowej został wydrukowany ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pierwsze jego egzemplarze zostały przekazane uczestnikom ogólnopolskiej konferencja ?Interdyscyplinarnie przeciw przemocy?, kolejne ? zostaną przekazane do dystrybucji w najbliższym czasie.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …