Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konferencja o mediacji

Konferencja o mediacji

?Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów prawniczych? ? konferencja pod tym tytułem odbędzie się 23 października w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf ? pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele zarówno polskiego, jak i międzynarodowego świata nauki oraz praktyki w dziedzinie prawa pracy i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Konferencja jest nawiązaniem do ponad czteroletniej tradycji organizowania na Wydziale Prawa SWPS w Warszawie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. W tym roku Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy przygotowuje konferencję, dotyczącą wykorzystania polubownych form rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracowniczych. Celem konferencji jest naukowe i praktyczne spojrzenie na problematykę Mediacji i innych polubownych form rozwiązywania sporów pracowniczych, w celu dokonania ich analizy i oceny popularności wykorzystania. Organizatorem jest Wydział Prawa i Nauk Społecznych z inicjatywy Katedry Prawa Pracy pod kierownictwem pani prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej. Konferencja jest objęta honorowym patronatem ministra sprawiedliwości oraz ministra pracy i polityki społecznej. Konferencja odbędzie się 23 października 2014 r. w warszawskiej SWPS. Wstęp wolny, po wcześniejszym dokonaniu zapisu. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym proszone są o wypełnienie formularza ( znajduje się na stronie: adwokatura.pl)i przesłanie na adres: konferencje.wpins@swps.edu.pl

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …