Strona główna / Listy / Konkurs na stanowisko

Konkurs na stanowisko

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?Konkurs na dyrektora CKU przy ZK w Wojkowicach?, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszeń: – na stronie internetowej Służby Więziennej ? www.sw.gov.pl; – na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Karnym w Wojkowicach; – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach; – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie;
Na adres Centralny Zarząd Służby Więziennej ? Biuro Penitencjarne ? ul. Rakowiecka 37A, 02 ? 521 Warszawa, tel. 640 84 11.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, 02 ? 521 Warszawa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Sprawdź także

Potrzebna pomoc

BARDZO PILNE❗️Historia Pauliny brzmi jak film – to jednak nie kino, ale brutalna rzeczywistość… Ciężka,  …