Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Kto został syndykiem

Kto został syndykiem

Resort sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka
przeprowadzonego w dniu 21 października 2013 r. Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu, który odbył się w dniu 21 października 2013 r.

Sprawdź także

TK narusza konstytucję

List otwarty aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika …