Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Letnia szkoła w Luksemburgu

Letnia szkoła w Luksemburgu

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) zaprasza na szkolenie z prawa Unii Europejskiej,które odbędzie się 29 czerwca -10 lipca w Luksemburgu. Dwutygodniowy kurs podzielony jest na trzy części. Część pierwsza stanowi kompleksowe omówienie organizacji Unii Europejskiej, w tym podstawowych reguł, które pozwalają Unii na finansowanie projektów (5 dni). Druga część stanowi przegląd poszczególnych obszarów polityki, z wyborem pomiędzy dwoma różnymi zestawami modułów, jednym koncentrującym się na wewnętrznych kwestiach rynku i drugim, który koncentruje się na Sprawiedliwości i Sprawach Wewnętrznych (2 dni). Trzecia część omawia praktyczny przegląd wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie oraz konsekwencje, jakie to za sobą niesie dla państw członkowskich UE w zakresie zdolności administracyjnych i zasobów ludzkich na dzień dzisiejszy (3 dni). Ze względu na bardzo interaktywny charakter programu, liczba miejsc jest ograniczona.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …