Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Lista mediatorów

Lista mediatorów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu przygotowuje listę radców prawnych, którzy chcieliby prowadzić mediacje w sprawach cywilnych. OIRP prześle listę radców prawnych do Prezesa Sądu Okręgowego. Radcy, którzy chcą zostać mediatorami, powinni na piśmie lub drogą mailową wyrazić zainteresowanie pełnieniem funkcji mediatora, podając jednocześnie swoje dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, kompetencje (wykształcenie, zawód, dodatkowe kwalifikacje), obszar mediacji (prawo cywilne, pracy, gospodarcze).

Sprawdź także

O Nagrodę Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs na Nagrodę Iustitii. Nagrody zostaną przyznawane osobom, które wyróżniły …