Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Na pasku Kremla

Na pasku Kremla

„Ziobro stosuje wobec UE dyplomację radziecką”. Prof. Zoll o wysokich karach, które grożą Polsce

Polsce grożą wysokie kary finansowe za niewykonanie orzeczenia europejskiego trybunały ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ocenie prof. Andrzeja Zolla, za ten konflikt z UE odpowiedzialny jest m.in. Zbigniew Ziobro, bo stosuje w tej sprawie „dyplomację radziecką czy rosyjską”, mówiąc, że Polska przestrzega prawa, tylko inaczej je rozumie. – W jego wypowiedziach słychać bardzo podobny ton do tego, w którym mówi dzisiaj Władimir Putin – powiedział w TOK FM były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Zoll

Fot.Michał Walczak / Agencja Gazeta REKLAMA

We wtorek Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę. Chodzi o działania Izby Dyscyplinarnej SN. 14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do „natychmiastowego zawieszenia” stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień tej izby. Według KE. Polska nie podjęła niezbędnych środków w celu wdrożenia wyroku Trybunału. REKLAMA

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll został zapytany w TOK FM, który organ państwa odpowiada za nieprzestrzeganie orzeczenia TSUE, a tym samym naraża Polskę na wysokie kary. – W pierwszym rzędzie odpowiada za to I prezes Sądu Najwyższego, ale wszystkie organy państwa są tym orzeczeniem związane – odpowiedział.https://audycje.tokfm.pl/widget/111262

Stwierdził, że to przede wszystkim w gestii I prezes SN Małgorzaty Manowskiej jest zażegnanie obecnego konfliktu Polski z UE. Jak dodał, żeby Polska nie nie musiała płacić kar finansowych, „wystarczy jeden ruch I prezes Sądu Najwyższego, który zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną”. – Nie wykonując wyroku TSUE, naraża się ona na odpowiedzialność. Takie jej postępowanie nosi znamiona art. 231 Kodeksu karnego, czyli nadużycie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków – wyjaśnił.

Jak dodał, odpowiedzialny za ten konflikt z UE jest również Zbigniew Ziobro. – Jest najbardziej aktywny w negowaniu tego wyroku TSUE. Podkreślanie przez niego, że UE nie ma kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości (Polski), jest tezą fałszywą. TSUE ma prawo ingerować, gdy w Polsce władza wykonawcza w poważnym stopniu wkracza w niezawisłość sądownictwa – ocenił.

Jak dodał, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stosuje w tej sprawie „dyplomację radziecką czy rosyjską”, mówiąc, że Polska przestrzega prawa, tylko inaczej je rozumie. – W wypowiedziach ministra sprawiedliwości słychać bardzo podobny ton do tego, w którym mówi dzisiaj Władimir Putin – powiedział.REKLAMA

W jego ocenie Izba Dyscyplinarna to „obce ciało” w SN i „sąd specjalny”. – A proszę zwrócić uwagę, że według naszej konstytucji sądy specjalne mogą być wprowadzane tylko w stanie wojennym – zakończył gość Mikołaja Lizuta.

Źródło: Radio TOK FM

Tytuł pochodzi od redakcji poprawny.pl

Sprawdź także

Obronimy Konstytucję RP

Prof. Mirosław Wyrzykowski laureatem Der österreichische Verfassungspreis. A z nim, jak sam mówi, rzesza obrońców …