Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Ochrona kobiet to gender

Ochrona kobiet to gender

Podczas 32. Pielgrzymki Ludzi Pracy, w trakcie wieczornego Apelu Jasnogórskiego krajowy duszpasterz ludzi pracy bp Kazimierz Ryczan nie tylko apelował o solidarność społeczną, ale też o ołtarze, krzyże i kościoły w życiu społecznym. Kaznodzieja nawiązał także do rządowego projektu ustawy ratyfikującej Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. – Ogranicza ona prawa rodziców do wychowania, podstępnie wprowadza ideologię gender. Przecież w Polsce kobieta jest bardziej szanowana niż w innych krajach europejskich. Panie i panowie parlamentarzyści wszystkich ugrupowań politycznych, nie pozwólcie ideologicznym lękom dotykać polskiej rodziny. Rodzina i dom rodzinny są bastionem polskości, patriotyzmu, tradycji, rozwoju i wiary – mówił biskup i przekonywał, że w kraju jest wiele ważniejszych spraw do uporządkowania.
– Po co Polsce ta ustawa? Europa nie ma prawa dotykać laickimi rękami polskiej rodziny. Niestety, nie obronią jej środki masowego przekazu. Błogosławiony jest głos Radia Maryja i Telewizji Trwam, ale cóż to znaczy wobec armady laickich mediów? Smutne to, bo ma miejsce w kraju katolickim.
Na koniec bp Ryczan zaapelował do prezydenta Komorowskiego, by nie podpisywał ustawy. Prosił też Matkę Boską o wstawiennictwo dla wszystkich ludzi pracy i dla nowej premier Ewy Kopacz.
Źróło: wp.pl
A oto przesłanki UE: W Unii Europejskiej (dalej: UE) 45% kobiet deklaruje, że co najmniej raz w ciągu swojego życia padło ofiarą przemocy1. Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, jest formą dyskryminacji ze względu na płeć i stanowi poważne zagrożenie podstawowych praw i wolności człowieka, m.in. takich jak prawo do życia i zdrowia, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Statystyki przestępczości wyraźnie wskazują, iż ofiarami niektórych kategorii przestępstw są najczęściej kobiety i dziewczynki2. Rada Europy aktywnie promuje ochronę kobiet i dziewcząt przed przemocą od lat 80 ubiegłego wieku. W ramach prowadzonych na jej forum prac wydano szereg aktów międzynarodowych dotyczących zagadnienia przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w tym: Rekomendację Komitetu Ministrów nr R (85)4 w sprawie przemocy w rodzinie z dnia 26 marca 1985 r., Rekomendację Komitetu Ministrów nr R (90)2 w sprawie reakcji społecznych na przemoc w rodzinie z dnia 15 stycznia 1990 r., Rekomendację Rady Europy 1450(2000) dotyczącą przemocy wobec kobiet w Europie z dnia 3 kwietnia 2000 r., Rekomendację Komitetu Ministrów Rec. (2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z dnia 20 kwietnia 2002 r.

Sprawdź także

Zakazana Białoruś

Marcin Krzemiński: Ekstradycja do Białorusi jest co do zasady niedopuszczalna – stwierdził Sąd Najwyższy Sąd …