Strona główna / Aktualności / Policja wykrywa więcej przestępstw

Policja wykrywa więcej przestępstw

Rok 2010 to mniej przestępstw i wzrost ich wykrywalności ? mówi raport Policji. Prawie we wszystkich kategoriach przestępstw tzw. szczególnie uciążliwych społecznie odnotowano spadki. O 3 % nastąpił spadek ogólnej liczby przestępstw – wszczęto o 30 345 postępowań karnych mniej, w tym o przestępstwa kryminalne 21 258. Efektywność ścigania sprawców przestępstw jest najwyższa w historii Policji polskiej ? wynosi 68,3 %, a to oznacza, że na przestrzeni ostatnich 11 lat wzrosła o ponad 20 %.
Priorytetem działania Policji na 2010 rok było utrzymanie stanu bezpieczeństwa w Polsce na poziomie porównywalnym do 2009 roku. Najnowsze dane pokazują, że pozytywny trend w zakresie walki z przestępczością został utrzymany. Analizując ostatnie 11 lat, wyraźnie widać, że po okresie wzrostu liczby przestępstw w latach 2000-2004 (wtedy w Polsce odnotowano prawie 1 mln 300 tys. przestępstw), kolejne lata to ich spadek. W ubiegłym roku wszczęto ogółem 964 614 postępowań w sprawach o przestępstwa. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek o 30 345 postępowań, czyli o 3 %. Oznacza to, że średnio – każdego dnia – było mniej o ponad 80 przestępstw. W kategoriach przestępstw uznawanych za uciążliwe społecznie, takich jak zabójstwa, bójki, pobicia, kradzieże samochodów, włamania, rozboje, wymuszenia – nastąpiły spadki. Minimalny wzrost, o 1,4 %, odnotowano w kategorii kradzieży cudzej rzeczy.
W roku 2010 po raz kolejny odnotowano wzrost skuteczności ścigania sprawców przestępstw. W stosunku do ogólnej liczby przestępstw kształtuje się ona na poziomie 68,3%. Jeszcze rok wcześniej była niższa o 1,2%, zaś 11 lat temu, w 2000 roku, wynosiła niespełna 48%. Zatem wykrywalność podniosła się o ponad 20 %. W ciągu całego roku zarzuty popełnienia przestępstw usłyszało 464 991 podejrzanych dorosłych i 51 163 nieletnich. Szczegóły dotyczące poszczególnych przestępstw wyglądają następująco:
Zabójstwo
W 2010 roku polska Policja wszczęła 702 postępowania związane z popełnieniem, bądź usiłowaniem zabójstwa. W porównaniu do 2009 roku jest to spadek o 3,7% (27 spraw mniej). W stosunku do najtragiczniejszego pod tym względem 2001 roku, kiedy to odnotowano 1 169 takich przestępstw, jest to spadek o 467 przestępstw. Wykrywalność w tej kategorii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – ponad 92%.
Bójka lub pobicie
W ciągu całego roku wszczęto 11 011 postępowań o to przestępstwo, czyli aż o 12,3% mniej niż rok wcześniej. W liczbach bezwzględnych spadek ten wynosi 1 548 bójek i pobić. Skuteczność ścigania sprawców bójek i pobić przekroczyła poziom 80 % – jest najwyższa w historii Policji od 2000 roku. Przestępstwa rozbójnicze W tej kategorii przestępstw w 2010 roku nastąpił rekordowo duży spadek, bo aż o 12,5 %. W ciągu całego roku odnotowano 2 249 przestępstw mniej niż rok wcześniej. W 2010 roku tych przestępstw było 15 725. Spadek ten widać szczególnie wyraźnie gdy porównamy liczby na przestrzeni kilku lat. W roku 2000 bądź 2003 tych przestępstw było ponad 45 tysięcy. Jednocześnie od 2003 roku systematycznie rośnie skuteczność ścigania w tej kategorii. Wtedy wynosiła 48%, zaś w 2010 roku jest to 72,5% – czyli jest to poziom najwyższy na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Zgwałcenia
Od stycznia do grudnia 2010 roku wszczęto 1 759 spraw dotyczących przestępstwa zgwałcenia, czyli o 57 mniej aniżeli rok wcześniej. Jest to spadek o 3,1 % w stosunku do roku 2009. Wartość ta jest również najniższa na przestrzeni ostatnich 11 lat. Wskaźnik wykrycia tych przestępstw jest bardzo wysoki i wynosi 82,3%.
Kradzieże
W tej kategorii przestępstw odnotowano niewielki wzrost ? o 1,4 %. Ogółem w 2010 roku odnotowano 209 980 tzw. kradzieży zwykłych. Dla porównania w latach 2000-2005 rocznie odnotowywano ponad 300 tysięcy takich przestępstw, najwięcej w 2004 roku ? bo prawie 335 tysięcy. Skuteczność ścigania wynosi tu 29 % i jest wyższa o 2,4 % niż rok wcześniej.
Kradzież samochodu
To kategoria przestępstw, w której na przestrzeni ostatnich 11 lat nastąpił kilkukrotny spadek. W 2000 roku w całym kraju doszło do ponad 70 tysięcy przestępstw kradzieży aut. Z roku na rok ta liczba była coraz niższa i w 2010 wyniosła 16 098. W stosunku do 2009 roku to mniej o 817 takich przypadków. Wykrywalność kradzieży samochodów kształtuje się na poziomie 22,4%, a dla porównania – w 2000 roku było to 8,9%. Kradzież z włamaniem W tej kategorii w ubiegłym roku odnotowano symboliczny spadek ? o 34 postępowania. Ogółem, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, odnotowano prawie trzykrotny spadek. W 2000 roku wszczęto ponad 329 tysięcy postępowań, zaś w roku 2009 ? 118 911. Skuteczność ścigania systematycznie rośnie i obecnie kształtuje się na poziomie 31,6% czyli jest wyższa o 3 % niż rok wcześniej.
Przestępczość narkotykowa
W 2010 roku kontynuowano systemowe działania w zakresie walki z przestępczością narkotykową. Skuteczne działania CBŚ, połączone z pracą policjantów pionów kryminalnych przynoszą oczekiwane rezultaty. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wszczęto 20 832 postępowań w sprawach narkotykowych, czyli o 2,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba ujawnianych tego typu czynów rośnie od 2000 roku, kiedy to w Polsce wszczęto niecałe 6 tys. takich postępowań. Skuteczność ścigania wynosi 97,7% i jest nieznacznie wyższa (o 0,6%) aniżeli rok wcześniej.
Przestępczość gospodarcza
Wyniki aktywności pracy Policji to także większa liczba ujawnianych przestępstw gospodarczych. Tych Policja odnotowała 73 371, czyli o 0,9% więcej aniżeli w 2009 roku. Wskaźnik wykrycia wynosi 95,2 % i jest o 0,4% wyższy aniżeli przed rokiem. Bardzo skutecznie ujawniane są także przestępstwa korupcyjne. W takich sprawach wszczęto 3 083 postępowania, czyli 199 więcej niż rok temu.
Ruch drogowy
Rok 2010 to także rok spadku przestępstw drogowych, co wiąże się z poprawą stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Mniej było wypadków, mniej osób zabitych i rannych. Łącznie doszło do 38.776 wypadków drogowych, w których zginęły 3 902 osoby a 48 872 osób odniosło obrażenia ciała*. Rok wcześniej ? w 2009 r. – wypadków było 44 196, ofiar śmiertelnych 4 572 a rannych 56 046. Ogółem w Polsce w związku z przestępstwami drogowymi Policja wszczęła 165 885 postępowań karnych (o 12 132 mniej aniżeli w 2009 roku), przy czym 138 581 za przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu.
Działania Centralnego Biura Śledczego
Policjanci CBŚ rozbili 151 grup przestępczych. Zarzuty karne usłyszało 5 293 podejrzanych, w tym 1 869 za udział, zakładanie lub kierowanie grupami przestępczymi. Zlikwidowano 13 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 61 plantacji marihuany. Zabezpieczono łącznie ponad 1,22 tony narkotyków. Zdecydowanie większe były także kwoty zabezpieczonego mienia ? 229, 5 mln zł oraz mienia odzyskanego ? 29,5 mln. zł.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …