Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Polityka migracyjna Polski

Polityka migracyjna Polski

Rząd przyjął dokument pt. ?Polityka migracyjna Polski ? stan obecny i postulowane działania?. Proponowane w nim rozwiązania dotyczą migrantów ekonomicznych i przymusowych i odnoszą się do procedur legalizacyjnych, integracji oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji. HFPCz skierowała swoje uwagi w ramach konsultacji w maju 2011 r. HFPC zwracała wtedy uwagę, że koncepcja polityki migracyjnej powinna zawierać wyraźne określenie celów i instrumentów jej realizacji. Natomiast przedstawiony dokument jest zbyt obszerny, a co za tym idzie ? cel tej polityki przestaje być klarowny. ?Naszym zdaniem treść dokumentu bez sprecyzowanego planu działania jest tylko analizą obecnego stanu prawnego i mało skonkretyzowanymi wnioskami? ? mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC. Pomimo szczegółowego opisu bieżącej sytuacji migracyjnej Polski, w dokumencie brakuje odpowiedniej diagnozy zawierającej określenie, jaką rolę odgrywają w Polsce cudzoziemcy i jak wyglądałaby polska gospodarka i życie społeczne, gdyby cudzoziemców nie było. Przydatna mogłaby być tu np. analiza dotycząca udziału firm prowadzonych przez cudzoziemców na rynku usług gastronomicznych, liczby pracowników cudzoziemskich w firmach budowlanych czy liczby cudzoziemców pracujących sezonowo.
Rozwiązania sugerowane w założeniach polityki migracyjnej nie wskazują wcale na to ? wbrew zapewnieniom autorów ? że jej celem jest otwarcie Polski na cudzoziemców. ?W naszym wystąpieniu podkreślaliśmy, że rozwiązania zaproponowane w dokumencie »Polityka migracyjna Polski« dotyczą technicznych aspektów związanych z przyjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium naszego kraju, a pomija się aspekt społeczny? ? mówi Karolina Rusiłowicz. ?Nie przewidziano społecznych konsekwencji dla obu stron ? społeczeństwa przyjmującego i dla przyjeżdżających ? przyjazdu migrantów do Polski, możliwości powstawania i rozwiązywania konfliktów ze społeczeństwem przyjmującym oraz stosunku tego społeczeństwa do przyjezdnych”.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …