Wciąż przegrywamy w ETPC

Na łamach portalu monitorkonstytucyjny.ue można zapoznać ze sprawami rozpatrywanymi przez ETPC w Strasburgu przeciwko Polsce wraz z orzeczeniami końcowymi i ich krótkim uzasadnieniem.

W okresie od lipca do grudnia 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej: Trybunał lub ETPC) wydał 17 wyroków w sprawach przeciwko Polsce:

 • Nogajski przeciwko Polsce (skarga nr 26593/21) – wyrok z dnia 6 lipca 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: Konwencja);
 • Tuleya przeciwko Polsce (skargi nr 21181/19 i 51751/20) – wyrok z dnia 6 lipca 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1, art. 8 i art. 10 Konwencji;
 • Beluch przeciwko Polsce (skarga nr 4065/21) – wyrok z dnia 28 września 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 8 Konwencji;
 • Andrzej Ruciński przeciwko Polsce (skarga nr 22716/12) – wyrok z dnia 5 października 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji;
 • Ungeheuer i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 5726/20 i in.) – wyrok z dnia 5 października 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji;
 • Pająk i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 25226/18 i 3 inne) – wyrok z dnia 24 października 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 (wszystkie skarżące) oraz art. 14 w związku z art. 8 Konwencji w odniesieniu do pierwszej, drugiej i czwartej skarżącej;
 • K.P. przeciwko Polsce (skarga nr 52641/16) – wyrok z dnia 26 października 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji;
 • Romaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 42179/14) – wyrok z dnia 26 października 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. d Konwencji;
 • Wałęsa przeciwko Polsce (skarga nr 50849/21) – wyrok z dnia 23 listopada 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 8 Konwencji;
 • Karpińscy i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 24865/21 i in.) – wyrok z dnia 30 listopada 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji;
 • Mariański przeciwko Polsce (skarga nr 14630/22) – wyrok z dnia 30 listopada 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji;
 • Olechno przeciwko Polsce (skarga nr 44719/21) – wyrok z dnia 30 listopada 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji;
 • Trela i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 25347/19 i in.) – wyrok z dnia 30 listopada 2023 r.– stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji;
 • Przybyszewska i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 11454/17 i in.) – wyrok z dnia 12 grudnia 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 8 Konwencji;
 • Frankowski i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 32589/22 i in.) – wyrok z dnia 14 grudnia 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji;
 • Królak i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 5983/22 i in.) – wyrok z dnia 14 grudnia 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji;
 • M.L. przeciwko Polsce (skarga nr 40119/21) – wyrok z dnia 14 grudnia 2023 r. – stwierdzenie naruszenia art. 8 Konwencji.
 • Sprawa Nogajski przeciwko Polsce (skarga nr 26593/21) dotyczyła zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji ze względu na zaistnienie przewlekłości postępowania karnego oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym. Uznając skargę za dopuszczalną i ujawniającą – wobec danych okoliczności sprawy, analizowanych indywidualnie pod kątem ugruntowanego orzecznictwa Trybunału – naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji, Trybunał przyznał skarżącemu kwotę zadośćuczynienia w wysokości 2150 euro. Wyrok jest ostateczny.

Ponadto w drugim półroczu 2023 r. Trybunał opublikował 34 decyzje w sprawach przeciwko Polsce.

W dniu 6 lipca 2023 r. Trybunał opublikował decyzje w sprawach:

 • Banaś i Tusiński przeciwko Polsce (skargi nr 15071/21 i 43330/21) – deklaracje jednostronne i decyzja z dnia 15 czerwca 2023 r. o skreśleniu skarg z listy;
 • Dubieszko i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 26749/20 i 9 innych skarg) – ugody i decyzja z dnia 15 czerwca 2023 r. o skreśleniu skarg z listy;
 • Janek i Orłowski przeciwko Polsce (skargi nr 61510/21 i 20389/22) – ugody i decyzja z dnia 15 czerwca 2023 r. o skreśleniu skarg z listy;
 • Kossowski przeciwko Polsce (skarga nr 24406/14) – decyzja z dnia 13 czerwca 2023 r. o skreśleniu skargi z listy.

Sprawdź także

Czy D. Trump trafi do aresztu

Sędzia Juan Merchan prowadzący proces karny Donalda Trumpa w poniedziałek po raz dziesiąty ukarał grzywną …