Najnowsze informacje
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Telefon sprzed 26 lat

Niemiecka policja prosi o pomoc ws. zabójstwa sprzed 26 lat. Szuka mężczyzny, który dzwonił ze Szczecina Po 26 latach niemiecka policja wróciła do niewykrytej sprawy zabójstwa studentki biologii Evy Götz, do którego doszło w styczniu 1997 roku w Niemczech – poinformował PAP rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Śledczy …

Czytaj dalej »

Werdykt ETPC to nie „papiór”

Michał Romanowski: Najwyższy czas rozstrzygnąć, że orzeczenia ETPC w Polsce nie są „świstkiem” papieru! W imieniu Ewy Gregajtys, Marzanny Piekarskiej-Drążek i Ewy Leszczyńskiej-Furtak złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Schaba i Przemysława Radzika zarzucając im, że nie wykonują postanowienia ETPC z 6.12.2022 r. nakazującego przywrócenie Pań sędzi do orzekania w Wydziale …

Czytaj dalej »

Hańba Polski i Polaków

Ambasadorowie RP: Los uchodźców i migrantów na pograniczu polsko-białoruskim hańbi Polskę Warszawa, dnia 15 stycznia 2023 r. Los uchodźców i migrantów na pograniczu polsko-białoruskim hańbi Polskę 1. Konferencja Ambasadorów RP w ostatnich dwóch latach kilkakrotnie odnosiła się do katastrofy humanitarnej na pograniczu polsko-białoruskim. Kolejne raporty Grupy Granica, Amnesty International oraz …

Czytaj dalej »

HFPC o pozwie Lecha Wałęsy

W październiku 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował sprawę Wałęsa przeciwko Polsce. Sprawa została wszczęta skargą prezydenta Lecha Wałęsy. W swojej skardze prezydent Wałęsa zarzuca, że uchylenie prawomocnego wyroku w jego sprawie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego po rozpatrzeniu skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego naruszyło jego …

Czytaj dalej »

Z Konstytucją na wybory

III Edycja Tour de KonstytucjaPL „Głosuję na Polskę” III edycja Tour de Konstytucja jest kontynuacją obywatelskiej działalności edukacyjno – informacyjnej prowadzonej od dwóch lat przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Obecnie ma ona na celu przybliżanie istoty praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz zaangażowania obywateli do …

Czytaj dalej »

Awanse dla wiernych władzy

Hurtowe awanse dla członków nowej KRS. Sąd Najwyższy dla partnera szefowej Rady Tuż przed świętami, 21 grudnia 2022 r., prezydent zdecydował o awansowaniu 11 osób na wyższe stanowiska w sądownictwie. Wśród nich jest troje członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, z których dwóch awansuje o aż dwa szczeble, z sądu rejonowego …

Czytaj dalej »

Speckomisja jak inkwizycja

Komisja badająca wpływy rosyjskie nie ma prawa sprawować wymiaru sprawiedliwości – RPO pisze do Sejmu Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił przewodniczącemu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesławowi Szczepańskiemu uwagi do projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk sejmowy …

Czytaj dalej »

Jesteśmy krajem tortur

20 lat temu, 18 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie Zakazu Stosowania Tortur i innego Okrutnego, Nieludzkiego Traktowania albo Karania (dalej jako OPCAT). To innowacyjny dokument, zgodnie z którym główny nacisk należy położyć na działania o charakterze prewencyjnym, a nie interwencje podejmowane …

Czytaj dalej »

Polskie push-backi w ETPC

W związku z trwającym kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej i wnoszonymi przez cudzoziemców skargami, dotychczas zapadło dziesięć wyroków sądów krajowych potwierdzających, że stosowany w większości przypadków sposób zawracania cudzoziemców do Białorusi przez Polską Straż Graniczną, jest niezgodny z prawem. Wiele spraw oczekuje także na rozstrzygnięcie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała informację podsumowującą …

Czytaj dalej »

OSSSA to :”koń trojański”

Stanowisko zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 14 grudnia 2022 r.w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw Negatywnie oceniamy poselski projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 2870), mający w założeniu wykonanie „kamieni milowych”, niezbędnych do uruchomienia środków z KPO, bowiem: …

Czytaj dalej »