Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Brak relokacji łamie traktaty

Polska, Czechy i Węgry, odmawiając udziału w tymczasowym mechanizmie relokacji uchodźców, złamały prawo UE – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu. „Państwa członkowskie nie mogą, w celu uchylenia się od wdrożenia tego mechanizmu, powoływać się ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa …

Czytaj dalej »

Prawnicy dziękują lekarzom

Iustitia do lekarzy: Jesteście teraz nadzieją ludzi. Jesteśmy z Was dumni! – stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z 30 marca 2020 roku 30.03.2020 Komunikaty i oświadczenia Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża podziw i uznanie dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników służby zdrowia za ich zaangażowanie;w pracy z pacjentami …

Czytaj dalej »

Mediuj, nie pozywaj

“Mediuj, nie pozywaj” to bezpłatna pomoc mediacyjna Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro- i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć Ośrodki Mediacji Radców Prawnych występuje z inicjatywą akcji pod nazwą “Mediuj, nie pozywaj!”. Inicjatywa skierowana jest do: – …

Czytaj dalej »

Zaraza dotyka też „obcych”

Organizacje społeczne, zajmujące się pomocą migrantom i uchodźcom, skierowały wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce. Wskazują w nim na dwie kwestie, szczególnie istotne także w kontekście pandemii koronawirusa. Chodzi o dostęp do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, który w ostatnim czasie został ograniczony oraz …

Czytaj dalej »

Sędziowski bojkot komisji

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udziału sędziów w komisjach wyborczych. Żyjemy w czasie wyjątkowym. Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 …

Czytaj dalej »

Niedopuszczalność wyborów

Nie wolno narażać zdrowia i życia ludzi – prawo przewiduje zresztą za to odpowiedzialność karną. Sąd Najwyższy wskazał już, że w obecnych warunkach kandydaci nie są w stanie zbierać podpisów poparcia. Do tego nie każdy, kto chce, będzie mógł głosować. A zasadą polskich wyborów jest ich powszechność. Część wyborców będzie …

Czytaj dalej »

Pozew za wybory we Francji

Grupa 600 francuskich lekarzy wniosła do temtejszego Trybunału Stanu skargę, w której domagają się ukarania premiera Edouarda Philippe’a i byłej minister zdrowia Agnes Buzyn. Zdaniem medyków władze były świadome ryzyka wybuchu epidemii koronawirusa, a mimo tego podjęły działania zdecydowanie za późno. O tym, że grupa 600 francuskich lekarzy chce postawić …

Czytaj dalej »

Aborcja a sumienie położnej

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 marca 2020 r. potwierdza, że nie można w oparciu o przepisy Konwencji Europejskiej budować argumentacji dla uzasadnienia istnienia różnorakich klauzul sumienia, które umożliwiałyby odmowę udzielenia świadczenia zdrowotnego gwarantowanego przez prawo krajowe (albo odmowę świadczenia pracy przy udzieleniu tego świadczenia) W …

Czytaj dalej »

Stan wyjątkowy w ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje szereg środków wyjątkowych w odpowiedzi na bezprecedensowy globalny kryzys zdrowotny, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje władz francuskich i Rady Europy. Kluczowe działania Trybunału zostają zasadniczo utrzymane, a zwłaszcza rozpatrywanie spraw priorytetowych. W tym celu, by zapewnić ciągłość zadań Trybunału, wprowadzona została telepraca jako zasada ogólna. …

Czytaj dalej »

Bezdomni jak zawsze sami

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do władz publicznych w sprawie sytuacji osób w kryzysie bezdomności w czasie pandemii koronawirusa Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do przedstawicieli władz publicznych o zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zapobiegania i reagowania wobec pandemii koronawirusa uwzględniających sytuację osób w kryzysie bezdomności, a także pracowników służb, …

Czytaj dalej »