Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Powstrzymać eksmisje na bruk

Powstrzymać eksmisje na bruk

Na kolejnym już posiedzeniu senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała petycję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany przepisów o tymczasowych pomieszczeniach. W ocenie Fundacji przepisy te są nieprecyzyjne i stanowią jedynie pozorną ochronę przed tzw. eksmisją na bruk. Senatorowie rozpatrzylipisemną informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w której resort przedstawił obowiązujący stan prawny dotyczący eksmisji z mieszkań i pomieszczeń tymczasowych. Minister w sposób bardzo ogólny zapowiedział prace nad koncepcją i zakresem zmian, jakie należy wprowadzić w ustawie o ochronie praw lokatorów. W posiedzeniu Komisji brał udział przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i jednocześnie członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO Adam Ploszka oraz współprzewodniczące Komisji Ekspertów ? Adriana Porowska i Kamilla Dołowska.
Oto komentarz Kamilli Dołowskiej, Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze RPO: Z uwagi na bardzo niejasne i ogólnikowe informacje resortu o planowanych pracach legislacyjnych, zaapelowaliśmy do Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, aby nie uznawała sprawy będącej przedmiotem petycji za zakończoną ? zaproponowaliśmy monitorowanie prac zapowiedzianych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ponieważ obecnie nie wiadomo jeszcze, czy zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów miałyby obejmować także problematykę tymczasowych pomieszczeń, której dotyczy petycja. Komisja przychyliła się do tego wniosku i zobowiązała resort infrastruktury do nadesłania w terminie 2 miesięcy informacji o konkretnych kierunkach zmian, projektowanych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Dopiero po uzyskaniu takiej informacji Komisja zadecyduje, czy sprawa wymaga inicjatywy ustawodawczej Senatu, czy też działania resortu są wystarczające.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …