Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Proceder handlu ludźmi trwa

Proceder handlu ludźmi trwa

W stolicy odbyła się konferencja pt. „Ofiary handlu ludźmi”. Ofiary handlu ludźmi są werbowane, przewożone lub przetrzymywane. Proceder ten odbywa się często z użyciem siły, a wykorzystywanie ludzi przyjmuje obecnie liczne formy, którymi są między innymi: wykorzystanie seksualne, praca lub przymusowe usługi, żebranie, czy też usuwanie organów. Marzena Kowalska – zastępca prokuratora generalnego, otwierając konferencję stwierdziła m.in.: Handel ludźmi to nie tylko przestępstwo (…) to przede wszystkim skutek określonych zjawisk społecznych, takich jak: bieda, nierówność płci, przemoc wobec kobiet, konflikty zbrojne ale i sytuacje pokonfliktowe, wykluczenie społeczne, bezrobocie, brak w dostępie do edukacji, nieznajomość swoich praw, a także dyskryminacja i wiele innych niepokojących procesów społecznych występujących we współczesnym świecie.
Konferencja składała się z trzech paneli: Pierwszy panel poświęcony był Europejskim standardom dotyczących praw ofiar handlu ludźmi i ich odzwierciedlenia w prawie polskim; drugi panel dotyczył specyfiki ochrony ofiar handlu ludźmi. Natomiast tytuł trzeciego to: Problemy praktyczne związane z ochroną ofiar handlu ludźm.
Z Raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości z 2012 r. w sprawie handlu ludźmi wynika, że: większość, bo 58 % zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi na świecie było wykorzystywanych do świadczenia usług seksualnych, 36% było zmuszanych do pracy. Liczba ta wzrosła dwukrotnie przez ostatnie 4 lata. Spośród ofiar kobiety stanowiły 55-60 % wszystkich ofiar, natomiast kobiety i dziewczęta stanowiły razem około 75 % wszystkich ofiar, przy czym 27 % wszystkich ofiar to dzieci. Z czego dwoje dzieci na troje stanowiły dziewczynki. Mężczyźni stanowili około 15 % ofiar handlu ludźmi. Unia Europejska także prowadzi badania w tym zakresie. Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że: większość, bo 62 % ofiar handlu ludźmi było wykorzystywanych do świadczenia usług seksualnych, 25 % było zmuszanych do pracy, natomiast 14 % stanowiły inne formy wykorzystywania – m. in. zmuszenie osoby do usunięcia organów, do sprzedaży dzieci. Spośród ofiar kobiety stanowiły 68 % ofiar handlu ludźmi, mężczyźni 17 %, dziewczynki 12 % a chłopcy 3 %. Większość zidentyfikowanych i domniemanych ofiar handlu ludźmi to obywatele Unii Europejskiej!
Od 2008 do 2010 roku nastąpił wzrost liczby ofiar spoza UE z 12% do 37%. Większość obywateli Unii Europejskiej zidentyfikowano jako osoby pochodzące z Rumunii i Bułgarii, natomiast spoza UE najwięcej ofiar pochodzi z Nigerii i Chin. W sumie w latach 2008-2010 w Unii Europejskiej ofiarami przestępstwa handlu ludźmi było 23.632 osoby. Sprawozdanie z monitoringu postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest handel ludźmi i nielegalna adopcja.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …