Procedury przed TS UE

TSUE potwierdza prawo obywatela do sądowej weryfikacji danych, którymi administruje organ bezpieczeństwa państwa

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku wydanym 16 listopada 2023 r., że decyzje podejmowane przez organ nadzorczy (powołany do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych) w ramach pośredniego wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, są prawnie wiążące, zaś sąd powinien mieć możliwość zweryfikowania powodów i dowodów, na których się one opierają.

Udostępniany tylko komunikat, wyrok jest bowiem dostępny wyłącznie w języku francuskim. Dostępne na stronie monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Wybór Polaka do ETPC

Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – …