Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Projekt prawa o prokuraturze

Projekt prawa o prokuraturze

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ? Michał Królikowski zaprezentowali dzisiaj podstawowe cele i istotę projektu nowej ustawy ? Prawo o prokuraturze. Projekt trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Poniżej prezentujemy stanowisko prokuratorów w sprawie zmian. – Pierwotnie zaproponowaliśmy nowelizację obecnie obowiązującej ustawy. Jednak zakres zmian wymusił stworzenie nowego, przejrzystego układu ustawy, wprowadzenie spójnej terminologii, wyeliminowanie zwrotów oraz pojęć pochodzących z 1982 r. ? powiedział minister Jarosław Gowin. ? Nazwa ?prawo o prokuraturze? nawiązuje do ustaw ustrojowych sądów, notariatu i adwokatury ? dodał.
Minister Sprawiedliwości przedstawił główne kierunki zmian.
– Przede wszystkim chodzi o utrzymanie niezależności prokuratury ? powiedział Jarosław Gowin. – Ponadto, nasze propozycje zwiększają demokratyczną kontrolę nad prokuraturą oraz zwiększenie transparentności jej działania ? dodał Minister Sprawiedliwości. Po wejściu w życie przygotowanych zmian Prokurator Generalny składał będzie sprawozdanie z działalności prokuratury nie tylko na ręce Premiera, ale i Sejmowi, gdzie później odbywać się będzie debata. – Kolejnym kierunkiem zmian są: zwiększenie kompetencji Prokuratura Generalnego oraz głęboka wewnętrzna reorganizacja prokuratury ? wyjaśniał Jarosław Gowin.
? Projekt zakłada również włączenie prokuratury wojskowej do prokuratury cywilnej ? dodał. Nowa ustawa wprowadza także większą odpowiedzialność prokuratora za podejmowane decyzje, poprzez m.in.: możliwość wydawania poleceń przez przełożonego podjęcia określonych czynności procesowych, jak i terminów ich realizacji; modyfikacje w zakresie postępowania dyscyplinarnego prokuratorów (szybsze sądy prokuratorskie, kontrola rozstrzygnięć w sądach powszechnych); prawo do uchylania lub zmieniania decyzji prokuratora przez prokuratora nadrzędnego z obowiązkiem przejęcia sprawy do prowadzenia.
? Po wejściu w życie nowych regulacji zasadnicze kierunki polityki karnej co roku określać będzie Rada Ministrów. Prokurator Generalny będzie je opiniował, nie będzie nimi związany, jednak będzie się do nich odnosił w sprawozdaniu ? przypomniał Jarosław Gowin. Przedstawiony dzisiaj projekt zakłada również likwidację Krajowej Rady Prokuratury oraz powołanie organu samorządowego na szczeblu Prokuratury Generalnej ? Zgromadzenia Ogólnego Prokuratorów Prokuratury Generalnej.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …