Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Push-backi są nielegalne

Push-backi są nielegalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienia straży granicznej o nakazaniu opuszczenia terytorium Polski przez Jemeńczyka i Irakijczyka, zatrzymanych jesienią na pograniczu polsko-białoruskim. Walczące w obronie praw cudzoziemców Stowarzyszenie Interwencji Prawnej znowu wygrało.

Wyroki zapadły na posiedzeniach niejawnych 26 i 27 kwietnia, a dopiero teraz zostały doręczone reprezentantom prawnym cudzoziemców. Mecenas Małgorzata Jaźwińska współpracująca z SIP, która ma już doświadczenie w wygrywaniu spraw ze strażą graniczną, potwierdza, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienia komendanta SG o nakazaniu opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez jej dwóch mocodawców. Wyroki są nieprawomocne.

To nie koniec batalii. SIP upomniał się też o prawa innych potraktowanych w ten samych sposób osób i kolejne postępowania są w toku.

– Czekamy na takie same korzystne dla nas orzeczenia w pozostałych sprawach – dodaje mecenas Jaźwińska.

Wię ej na wyborcza.pl

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …