Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RE pamięta o dublerach

RE pamięta o dublerach

Kolejna nieprzyjemność ze strony Komitetu Ministrów Rady Europy. Czy PiS poświęci Mariusza Muszyńskiego?

W trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu (Zastępców) Ministrów Rady Europy podjęta został decyzja o skierowaniu do rządu polskiego wniosku o wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor.

Przede wszystkim chodzi o zapewnienie restitutio ad integrum w sytuacji, gdy wyczerpana została krajowa droga sądowa oraz o rozwiązanie problemu orzekania w Trybunale Konstytucyjnym przez sędziów wybranych na miejsca, na które wcześniej Sejm wybrał innych sędziów. Tu – chodzi o dr. hab. Mariusza Muszyńskiego. Sprawy komplikuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności art 6 par. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, orzeczonej przez Trybunał Konstytucyjny 24 listopada 2021 r.

Decyzja została przesłana rządowi polskiemu a odpowiedź na nią powinna trafić do Strasburga do końca września tego roku, po czym sprawa trafi pod obrady tego samego gremium w grudnia 2022 r.

Źródło:monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …