Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Restytucja mienia z urzędu

Restytucja mienia z urzędu

Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisał pismo, w którym zalecił prokuratorom zainteresowanie się z urzędu sygnałami o nieprawidłowościach występujących w postępowaniach w sprawach dotyczących restytucji mienia bądź uzyskania odszkodowań (rekompensat) za mienie przejęte przez państwo po II Wojnie Światowej.W sprawach reprywatyzacyjnych prokuratorzy powinni rozważyć podejmowanie działań z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego, w szczególności gdy prokurator pozyskał wiedzę o zainicjowaniu tego rodzaju postępowania i przemawia za tym charakter sprawy, jej skutki i społeczny oddźwięk. Prokurator generalny podkreślił, że problem reprywatyzacji dotyczy całego kraju. Do reprywatyzacyjnych patologii może dochodzić w różnym natężeniu w każdym jego obszarze. Brak ustawy, która regulowałaby zwrot mienia przejętego przez państwo po II Wojnie Światowej lub wypłatę z tego tytułu rekompensat, powoduje, że wciąż aktualne są wątpliwości co do stanu prawnego znacznej części nieruchomości położonych w Polsce. Wątpliwości te często prowadzą do sporów pomiędzy dawnymi i obecnymi publicznymi lub prywatnymi właścicielami (użytkownikami) tych nieruchomości. Często dotyczy to nieruchomości, na których znajdują się budynki publiczne i obiekty użyteczności publicznej. W publikacjach prasowych pojawiają się w związku z tym apele o ściślejszą współpracę władz samorządowych z prokuraturą (np. Gazeta Wyborcza z dnia 15 lutego 2015 r., artykuł pod tytułem: Postulaty ?Wyborczej? w sprawie reprywatyzacji), gdzie wskazuje się, że w sprawach wątpliwych władze samorządowe (?ratusz?) powinny zwracać się do prokuratury o pomoc, a jednocześnie prokuratura powinna monitorować postępowania reprywatyzacyjne. Treść całego pisma dostępna w załączniku.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …