Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sprawozdanie Ombudsmana RP

Sprawozdanie Ombudsmana RP

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz złożyła przed senacką Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji „Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2011 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”. W 2011 r. wpłynęło do Biura RPO 58 277 wniosków od obywateli. Najwięcej to sprawy karne (32,9 proc.). Potem prawa cywilnego (20,9) oraz prawa administracyjnego i gospodarczego (18,9). Rozpatrzono łącznie 32 343 sprawy, w 20 875 sprawach pouczono wnioskodawców o przysługujących im środkach działania.
596 spraw podjętych zostało z własnej inicjatywy Rzecznika. Pracownicy Biura RPO przeprowadzili rozmowy bezpośrednie – w trakcie przyjęć interesantów – z 6 232 osobami, odbyli także 22 783 rozmów telefonicznych udzielając obywatelom odpowiednich wyjaśnień i porad. RPO skierowała do instytucji państwowych 204 wystąpienia problemowe, w tym 92 wystąpienia z wnioskiem o pojęcie inicjatywy prawodawczej.
Ponadto Rzecznik złożyła 14 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, a w 12 sprawach przystąpiła do postępowania przed Trybunałem wszczętego na wniosek innych instytucji. Skierowała też 7 pytań prawnych do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy i 3 pytania prawne do rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W sprawach indywidualnych Rzecznik wniosła do Sądu Najwyższego 80 skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych. Natomiast w sprawach administracyjnych Rzecznik wniosła 10 skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz 2 skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …