Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Studia dla dyplomatów

Studia dla dyplomatów

1 lipca br. została uruchomiona rekrutacja na IX edycję Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz koncernach międzynarodowych, a także w administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej. Program studiów obejmuje 120 godzin zajęć prowadzonych przez wybitnych praktyków: byłą Premier Rządu RP, zawodowych dyplomatów, deputowanych do Parlamentu Europejskiego oraz doświadczonych pracowników dydaktycznych UAM.
Dla zainteresowanych absolwentów Studiów możliwość odbycia praktyki organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Zajęcia będą odbywać się w terminie listopad 2016 ? czerwiec 2017 (soboty i niedziele), 1 zjazd w miesiącu. Szczegółowe informacje i zapisy: – telefon: 61 8 29 31 19 – email: ps@amu.edu.pl – strona internetowa: http://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …