Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Surowsze kary dla pijanych kierowców

Surowsze kary dla pijanych kierowców

Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz o zmianie ustawy ? Kodeks karny wykonawczy, mający na celu zmianę zasad odpowiedzialności karnej w związku z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Projekt zakłada zaostrzenie
sankcji poprzez wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki i określenie jej minimalnej wysokości. Instytucja nawiązki stanowić może, bowiem z jednej strony możliwość swoistego wynagrodzenia pokrzywdzonemu, a z drugiej stanowi pewną namacalną dolegliwość dla sprawcy.
Proponuje się, zatem wprowadzenie obowiązku orzekania przez sąd nawiązki w minimalnej kwocie 5 tysięcy złotych (w przypadku skazanego po raz pierwszy za przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego) lub 10 tysięcy złotych (w przypadku tzw. quasi-recydywistów, jak i sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie nietrzeźwości).
Nawiązka powinna zostać orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub, w przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliższej. Ponadto, projekt zakłada penalizację czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego bez uprawnień, które zostały utracone w związku z orzeczonym środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Przedstawione propozycje dają możliwość sformułowania bardziej dolegliwej, a w efekcie bardziej odstraszającej represji karnej wobec sprawców, którzy decydują się na prowadzenie pojazdów będąc w stanie nietrzeźwości.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …