Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Telewizyjne rozprawy stadionach

Telewizyjne rozprawy stadionach

Ujęty na stadionie bandyta od razu stanie przed obliczem sądu, za pomocą aparatury elektronicznej. Bandyckie ekscesy na stadionie w Kownie przypomniały wszystkim o projekcie zmian w prawie, zezwalającym m.in. na przeprowadzenie rozprawy na stadionie. Poznań ma być miastem, gdzie ten eksperyment będzie przeprowadzony w praktyce. Pilotaż zaplanowano na czerwiec tego roku ? informuje sędzia Krzysztof Józefowicz, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zobaczymy zatem w praktyce czy przy pomocy kamery telewizyjnej można będzie ukarać bandytę udającego kibica.
Zmiany w prawie mają na celu m.in. usprawnienie i uproszczenie postępowań prowadzonych w trybie przyspieszonym o przestępstwa i wykroczenia, poprzez wprowadzenie do polskiej procedury karnej instytucji rozprawy odmiejscowionej. Projekt wprowadza do systemu prawa karnego procesowego koncepcję tzw. ?rozprawy odmiejscowionej. Polega ona na tym, że w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie przyspieszonym, rozprawa odbywa się w ten sposób, iż oskarżony (obwiniony) i jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, znajdują się poza budynkiem sądowym, w miejscu zatrzymania oskarżonego (obwinionego), i porozumiewają się z sądem przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość wraz z jednoczesnym oraz bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Proponowane rozwiązania mają na celu usprawnienie i uproszczenie postępowań prowadzonych w trybie przyspieszonym o przestępstwa i wykroczenia, w szczególności dotyczących czynów zabronionych popełnianych w związku z imprezami masowymi.
Celom tym ma służyć przede wszystkim zrezygnowanie z obowiązku doprowadzania zatrzymanych oskarżonych (obwinionych) do sądu i zaoszczędzenie tym samym policyjnych sił i środków, które mogą być w tym czasie skutecznie wykorzystane do ochrony porządku publicznego.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …