Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ubezpieczenie od procesu

Ubezpieczenie od procesu

19 października Naczelna Rada Adwokacka i Concordia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, podpisało porozumienie, którego celem jest promowanie idei ubezpieczeń ochrony prawnej i współpraca przy ich obsłudze. NRA i Concordia chcą aby popularyzacja ubezpieczeń ochrony prawnej przyczyniła się do rozszerzenia dostępu do pomocy prawnej. Kampania edukacyjno-społeczna ma również uświadomić polskiemu społeczeństwu, że płacąc stosunkowo niewielką sumę składek ubezpieczeniowych będzie można uzyskać profesjonalną pomoc prawną. Osoba, która wykupi tego typu ubezpieczenie, ma gwarancję, że w razie potrzeby jego interesy będą reprezentowane przez specjalizujących się w tym zakresie adwokatów.
Podpisane porozumienie obliguje NRA i Concordię do popularyzacji tej idei poprzez organizowanie wspólnych konferencji naukowych oraz promowanie ubezpieczeń ochrony prawnej w mediach.
Dokument zobowiązuje również strony do ujednolicenia zasad współpracy pomiędzy kancelariami adwokackimi a TUW przy obsłudze klientów oraz do ustalenia stawek wynagrodzeń dla kancelarii, które Concordia będzie pokrywała w przypadku zajścia szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej.
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …