Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zaprasza do udziału w piątym Kongresie Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w dniach 26 – 27 listopada 201 4 roku w Warszawie. Kongres odbędzie się pod Patronatem Honorowym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowej Rady Komorniczej. Kongres Zarządzania Wierzytelnościami pomimo jedynie 4 – letniej historii stał się już najważniejszym wydarzeniem merytorycznym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Jest źródłem wiedzy o aktualnej sytuacji, trendach, prognozach, efektywnym zarządzaniu w tym obszarze. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń najwyższej kadry kierowniczej, reprezentującej zarówno wierz ycieli pierwotnych, głównie z rynku finansowego, bankowego i wierzycieli wtórnych, w tym największych inwestorów, dokonujących zakupu portfeli wierzytelności. Podczas V Kongresu odbędzie się już po raz drugi uroczysta Gala wręczenia Lauru Cessio 2014, czy li specjalnego wyróżnienia wierzycieli pierwotnych za stosowanie najwyższych standardów w organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Głównym celem projektu CESSIO jest pozytywne wpływanie na ujednolicenie i dalszą poprawę stosowanych standardów w tej działalności.
Tematyka tegorocznego Kongresu skupiona jest wokół obszarów: – m iędzynarodowe doświadczenia i nowe trendy na rynku za rządzania wierzytelnościami – konsekwencje dla praktyki biznesowej w Polsce , – e waluacja portfeli wierzytelności bankowych, strukturyzacja transakcji i przeprowadzenie procesu sprzedaży – analiza najnowszych z doświadczeń polskich i zagranicznych , – w ierzytelności hipoteczne sektora bankowego w Polsce ? wyzwanie przyszłości? – d oc hodzenie należności od SME , – nowe kierunki i obszary rozwoju biznesu na rynku zarządzania wierzytelnościami . Więcej informacji na: www.kpf.pl Kontakt: Sandra Smętek tel. (58) 302 92 05 email: ssmetek@kpf.pl

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …