Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / V Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

V Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

I miejsce ex aequo: Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: ?Próba? w spektaklu ?Drzewo? oraz Zakład Karny w Krzywańcu: ?Impro? w spektaklu pod tytułem ?Maria K.”Chociaż bowiem, teatr dosłownie nie przekształci ani człowieka, ani kosmosu, to przecież umie jednoczyć ludzi wokół wielkich mitów, dążności, idei”
– Antonin Artaud. Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta w Poznaniu. Oprócz tego w organizacji konkursu wzięło udział szereg instytucji naukowych i artystycznych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania. Konkurs kierowany był do więziennych grup teatralnych. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Wydarzenie umożliwiło osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. Jednym z zadań konkursu była integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz potencjalnych ograniczeń. W konkursie wzięło udział 10 zespołów teatralnych z całej Polski. Zespoły zaprezentowały zróżnicowany repertuar, dzięki czemu widzowie mogli oglądać przedstawienia w wersji tradycyjnej, a także współczesne interpretacje znanych adaptacji.
Występy oceniało jury składające się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych: 1. Ewa Wójciak ? przewodnicząca jury, aktorka Teatru ósmego Dnia 2. dr Magdalena Hasiuk – Świerzbińska ? Instytut Sztuki PAN w Warszawie 3. prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak prof. em. ? teatrolog, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej UAM 4. Marcin Kowalski ? Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu 5. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik ? Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM 6. mjr Filip Skubel ? specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie Jury stwierdziło, że poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki, co daje świadectwo tego, że konkurs stale się rozwija stanowiąc inspirację dla kolejnych poczynań teatralnych. Ostatniego dnia odbył się uroczysty finał konkursu, podczas którego ogłoszono werdykt oraz wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki i wyróżnienia. Gośćmi byli zarówno przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, współorganizatorzy, przedstawiciele Służby Więziennej, w tym płk Marceli Sauermann – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, płk Jacek Wiśniewski oraz dyrektorzy innych jednostek penitencjarnych, wychowawcy i opiekunowie więziennych grup teatralnych oraz rodziny uczestników konkursu. Ocena spektakli przez JURY tegorocznego konkursu reprezentowała się następująco:
Laureatami tegorocznego konkursu teatralnego zostały: I miejsce ex aequo: Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: ?Próba? w spektaklu ?Drzewo? oraz Zakład Karny w Krzywańcu: ?Impro? w spektaklu pod tytułem ?Maria K.? II miejsce: Zakład Karny w Sztumie: ?Piktogram? w spektaklu ?Dziób w Dziób? III miejsce ex aequo: Areszt Śledczy w Gliwicach: ?Teatr bez nazwy? w spektaklu ?Pasja. Fragmenty wybrane? oraz Zakład Karny w Kwidzynie: ?Korektor? w spektaklu zatytułowanym ?Raj?. Wyróżnienia otrzymali: Areszt Śledczy w Warszawie ? Grochowie: ?Nadzieja? za atrakcyjną adaptację sceniczną i swobodne aktorstwo. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: ?Epizod? za udzielenie trudnym tekstom Szekspira osobistego tonu. Areszt Śledczy w Opolu: ?Druga Szansa? za szacunek dla detalu scenicznego i głęboko humanistyczne przesłanie. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: ?Widno-Kręgi? za konsekwentne podejmowanie języka teatru dokumentu. Areszt Śledczy w Poznaniu: ?Teatr Innego Świata? za innowacyjne podejście do przestrzeni scenicznej i ciekawą scenografię. Laureaci konkursu otrzymali od organizatorów statuetki i dyplomy z pamiątkowymi folderami, pozostali uczestnicy obdarowani zostali pięknymi upominkami. Natomiast osoby i instytucje, które w zacny sposób wsparły organizację przeglądu uhonorowane zostały okolicznościowymi ryngrafami. Po uroczystym wręczeniu nagród został zeprezentowany spektakl zwycięskiej grupy teatralnej z Oddziału Zewnętrznego przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: ?Próba? w spektaklu ?Drzewo?, a następnie zaproszono wszystkich gości i aktorów na bankiet, który odbył się w holu kolumnowym Zamku. Podsumowanie Zarówno jury jak i większość gości i uczestników wydarzenia podkreślała wysoki poziom V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, W przedstawieniach chodzi o coś więcej niż tylko o sztukę, o resocjalizacyjny potencjał sztuki; widowiskom powstającym w izolacji więziennej zdecydowanie nie można odmówić wartości artystycznej. Dziękujemy wszystkim naszym współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc. Przede wszystkim największe podziękowanie należy się: Centrum Kultury Zamek, Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Teatru ósmego Dnia. Bez nich teatr więzienny nie miałby swojego miejsca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu, każdemu, kto choć zaledwie dobrym słowem przyczynił się do kreowania fantastycznej atmosfery konkursu. Dziękujemy w końcu widzom, za to że byliście z nami, chcieliście zobaczyć i przekonać się, że resocjalizacja poprzez sztukę istnieje.
Tekst: por. Anna Michalik, ppor. Mariusz Szymański, mjr Jan Kurowski.

****
W dniach od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2018 roku w Poznaniu odbywać się bedzie V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu, instytucje naukowe i artystyczne oraz wolontariusze. Do udziału w konkursie zgłosiły się grupy reprezentujące następujące jednostki penitencjarne:

1. Zakład Karny w Wierzchowie: ?Wierzchowska Grupa Teatralna? 2. Areszt Śledczy w Warszawie ? Grochowie: ?Nadzieja? 3. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: ?Epizod? 4. Areszt Śledczy w Opolu: ?Druga Szansa? 5. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: ?Widno-Kręgi? 6. Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej
Aresztu Śledczego w Poznaniu: ?Próba? 7. Zakład Karny w Krzywańcu: ?Impro? 8. Zakład Karny w Kwidzynie: ?Korektor? 9. Areszt Śledczy w Poznaniu: ?Teatr Innego Świata? 10. Areszt Śledczy w Gliwicach: ?Teatr bez nazwy? 11. Zakład Karny w Sztumie: ?Piktogram? Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz ograniczeń.
Wśród współorganizatorów tegorocznej edycji będą również : 1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 2. Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania 3. Centrum Kultury Zamek 4. Teatr ósmego Dnia w Poznaniu 5. Teatr Polski w Poznaniu 6. Katedra Dramatu Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 9. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu 10. Koło Naukowe „Dwa Światy” 11. ISPAN 12. Stowarzyszenie Dom Trzeźwości 13. Agencja Reklamowa Expansa 14. DIALTECH 15. STEELPRESS 16. Catering Gral 17. BIL_CUP 18. BODO Professional 19. GLASSO 20. Arkadiusz Michalak Konkurs ma umożliwić osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych.
W składzie jury zasiądą: 1. Ewa Wójciak ? przewodnicząca jury, aktorka Teatru ósmego Dnia 2. dr Magdalena Hasiuk – Świerzbińska ? Instytut Sztuki PAN w Warszawie 3. prof. em. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak ? teatrolog, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej UAM 4. Marcin Kowalski ? Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu 5. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik ? Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM 6. mjr Filip Skubel ? specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Patronat medialny objęły: Forum Penitencjarne, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Radio Poznań. Konkurs jest skierowany do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych. Obejmuje wszystkie typy zakładów karnych oraz areszty śledcze.
Do udziału w konkursie zgłosiły się grupy reprezentujące następujące jednostki penitencjarne: 1. Zakład Karny w Wierzchowie: ?Wierzchowska Grupa Teatralna? 2. Areszt Śledczy w Warszawie ? Grochowie: ?Nadzieja? 3. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: ?Epizod? 4. Areszt Śledczy w Opolu: ?Druga Szansa? 5. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: ?Widno-Kręgi? 6. Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: ?Próba? 7. Zakład Karny w Krzywańcu: ?Impro? 8. Zakład Karny w Kwidzynie: ?Korektor? 9. Areszt Śledczy w Poznaniu: ?Teatr Innego Świata? 10. Areszt Śledczy w Gliwicach: ?Teatr bez nazwy? 11. Zakład Karny w Sztumie: ?Piktogram? Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz ograniczeń.
Miejsca spektakli: 23.04.2018 CENTRUM KULTURY ZAMEK ( SCENA NOWA) Zakład Karny w Wierzchowie: ?Wierzchowska Grupa Teatralna? Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie: ?Nadzieja? Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: ?Epizod? 24.04.2018 TEATR POLSKI W POZNANIU (MALARNIA) Areszt Śledczy w Opolu: ?Druga Szansa? Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: ?Widno-Kręgi? Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: ?Próba? 25.04.2018 TEATR óSMEGO DNIA Zakład Karny w Krzywańcu: ?Impro? Zakład Karny w Kwidzynie: ?Korektor? Areszt Śledczy w Poznaniu: ?Teatr Innego Świata? 26.04.2018 TEATR óSMEGO DNIA Areszt Śledczy w Gliwicach: ?Teatr bez nazwy? Zakład Karny w Sztumie: ?Piktogram 27.04.2018 CENTRUM KULTURY ZAMEK ( SALA WIELKA) – FINAŁ Bilety do nabycia będą dostępne w Teatrze ósmego Dnia oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu od 06.04.2018 r.
tekst: por. Anna Michalik / ppor. Mariusz Szymański

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …