Strona główna / Aktualności / Wady i zalety e-protokołu

Wady i zalety e-protokołu

System nagrywania na salach rozpraw jest jednym z wielu, przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, rozwiązań, które mają na celu sprostanie przez wymiar sprawiedliwości wymaganiom XXI wieku ? powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, w siedzibie SO w Warszawie odbyła się pokazowa rozprawa z użyciem e-protokołu. Wprowadzane przez nas rozwiązanie zapewni większą transparentność procesów, będzie też gwarantowało lepszą ochronę dla stron postępowania ? powiedział Jarosław Gowin. ? To skuteczny instrument demokratycznej kontroli wymiaru sprawiedliwości ? dodał.
Do końca lipca system ten będzie funkcjonował we wszystkich apelacjach. Protokół elektroniczny zdaniem resortu:w pełni oddaje rzeczywisty przebieg rozprawy; rejestruje całą treść wypowiedzi oraz sposób mówienia (spontaniczność wypowiedzi); skraca czas trwania rozprawy; zapewnia bieżącą kontrolę stron i uczestników nad utrwaleniem przebiegu rozprawy.
Elektroniczne nagrywanie przebiegu rozprawy budzi jednak opory w środowisku. Co z tego, że strony otrzymają płyty CD lub pendriva z nagraną rozprawą, jeżeli i tak trzeba będzie drukować tekst, aby móc ustosunkować się do wygłoszonych tam kwestii – pytają wcale nie retorycznie adwokaci.
Adwokat Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wyraził zaniepokojenie czy osoby obdarzone pamięcią wzrokową nie ucierpią na skutek braku możliwości zapoznania się z protokołem w wersji papierowej. Zadeklarował gotowość zorganizowania przez NRA szkolenia z e-protokołu dla dużej liczby adwokatów-trenerów, którzy będą przekazywać swoją wiedzę kolegom w izbach adwokackich.
Sędzia Grzegorz Karaś, który przeprowadził już kilkadziesiąt rozpraw w ten sposób bardzo chwalił system: stuprocentowa jawność postępowań, brak wniosków o sprostowanie protokołu, krótsza długość postępowań, płynne przesłuchiwanie świadków ? wymieniał zalety. ? Większość sędziów nie wyobraża sobie powrotu do starego systemu, gdyż jakość pracy jest zdecydowanie lepsza. ? podkreślał. Dodał, że system daje asumpt do wprowadzenia ustnego uzasadnienia, jako rozwiązania fakultatywnego.
Opory budzi brak uzasadnienia na pismie. Likwidacja pisemnego uzasadnienia wiąże się z koniecznością zapewnienia obligatoryjnej transkrypcji. Ma mieć wyłącznie charakter fakultatywny, gdy sędzia będzie przekonany, iż w danej sprawie da się ustnie wygłosić uzasadnienie. Zamiarem pomysłodawców nie jest bowiem obniżenie standardów wyrokowania, czy zwiększenie ilości zasadnych zarzutów apelacyjnych, lecz jedynie ułatwienie pracy sędziego w tych sprawach, gdzie jest to możliwe, a sędzia czuje się na siłach by podołać wyzwaniu jakim jest sporządzenie ustnego uzasadnienia.

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …