Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wady i zalety e-protokołu

Wady i zalety e-protokołu

System nagrywania na salach rozpraw jest jednym z wielu, przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, rozwiązań, które mają na celu sprostanie przez wymiar sprawiedliwości wymaganiom XXI wieku ? powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, w siedzibie SO w Warszawie odbyła się pokazowa rozprawa z użyciem e-protokołu. Wprowadzane przez nas rozwiązanie zapewni większą transparentność procesów, będzie też gwarantowało lepszą ochronę dla stron postępowania ? powiedział Jarosław Gowin. ? To skuteczny instrument demokratycznej kontroli wymiaru sprawiedliwości ? dodał.
Do końca lipca system ten będzie funkcjonował we wszystkich apelacjach. Protokół elektroniczny zdaniem resortu:w pełni oddaje rzeczywisty przebieg rozprawy; rejestruje całą treść wypowiedzi oraz sposób mówienia (spontaniczność wypowiedzi); skraca czas trwania rozprawy; zapewnia bieżącą kontrolę stron i uczestników nad utrwaleniem przebiegu rozprawy.
Elektroniczne nagrywanie przebiegu rozprawy budzi jednak opory w środowisku. Co z tego, że strony otrzymają płyty CD lub pendriva z nagraną rozprawą, jeżeli i tak trzeba będzie drukować tekst, aby móc ustosunkować się do wygłoszonych tam kwestii – pytają wcale nie retorycznie adwokaci.
Adwokat Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wyraził zaniepokojenie czy osoby obdarzone pamięcią wzrokową nie ucierpią na skutek braku możliwości zapoznania się z protokołem w wersji papierowej. Zadeklarował gotowość zorganizowania przez NRA szkolenia z e-protokołu dla dużej liczby adwokatów-trenerów, którzy będą przekazywać swoją wiedzę kolegom w izbach adwokackich.
Sędzia Grzegorz Karaś, który przeprowadził już kilkadziesiąt rozpraw w ten sposób bardzo chwalił system: stuprocentowa jawność postępowań, brak wniosków o sprostowanie protokołu, krótsza długość postępowań, płynne przesłuchiwanie świadków ? wymieniał zalety. ? Większość sędziów nie wyobraża sobie powrotu do starego systemu, gdyż jakość pracy jest zdecydowanie lepsza. ? podkreślał. Dodał, że system daje asumpt do wprowadzenia ustnego uzasadnienia, jako rozwiązania fakultatywnego.
Opory budzi brak uzasadnienia na pismie. Likwidacja pisemnego uzasadnienia wiąże się z koniecznością zapewnienia obligatoryjnej transkrypcji. Ma mieć wyłącznie charakter fakultatywny, gdy sędzia będzie przekonany, iż w danej sprawie da się ustnie wygłosić uzasadnienie. Zamiarem pomysłodawców nie jest bowiem obniżenie standardów wyrokowania, czy zwiększenie ilości zasadnych zarzutów apelacyjnych, lecz jedynie ułatwienie pracy sędziego w tych sprawach, gdzie jest to możliwe, a sędzia czuje się na siłach by podołać wyzwaniu jakim jest sporządzenie ustnego uzasadnienia.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …