Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Większa ochrona dłużników w EPU

Większa ochrona dłużników w EPU

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która nakłada na sąd obowiązek ustalenia numeru PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną. Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e ? sądem (EPU). Zmiany mają bowiem zminimalizować pomyłki związane z doręczaniem przesyłek….pod adres, gdzie pozwany nie zamieszkuje oraz prowadzenie egzekucji przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a którą z dłużnikiem łączy jedynie zbieżność imion i nazwisk. W myśl nowej regulacji, powód w e-sądzie musi podać PESEL pozwanego, NIP, nr KRS lub numer w innym właściwym rejestrze (w zależności czy pozwany jest osobą fizyczną, czy też jednostką organizacyjną). Dotąd numery identyfikacyjne pozwanego nie były w ogóle konieczne w postępowaniu przed e-sądem. Powód podawał jedynie swoje. Teraz oprócz swoich będzie musiał podać również numery strony przeciwnej. Natomiast w tradycyjnych postępowaniach sądowych powód wprawdzie będzie musiał podać swoje dane numeryczne, jednak nie będzie musiał wskazywać danych pozwanego.
Z urzędu sąd będzie ustalał PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną lub nr KRS, a w przypadku jego braku ? numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną. W związku z koniecznością udostępnienia wydziałom cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, pracy i ubezpieczeń społecznych dostępu do zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło czynności polegające na zapewnieniu dostępu do systemu informatycznego PESEL-SAD. Z kolei w celu ułatwienia ustalenia numeru PESEL pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą istnieje możliwość ustalenia tego numeru w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po numerze NIP (ewentualnie innych danych ujawnianych w tym rejestrze).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …