Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Władza musi respektować decyzje sądów

Władza musi respektować decyzje sądów

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wydało oświadczenie, w którym „w całości popiera stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 r.”, na mocy którego SN postanowił wrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego

zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wydało oświadczenie, w którym „w całości popiera stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 r.”, na mocy którego SN postanowił wrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Według stowarzyszenia „Themis”, „opisane działanie egzekutywy i legislatywy oznacza ich niedopuszczalną ingerencję w sferę władzy sądowniczej, rażąco naruszając zasadę nieusuwalności sędziów, którą gwarantuje art. 180 Konstytucji”. Sędziowie, zrzeszeni w stowarzyszeniu, podkreślają, że „zasada ta stanowi jedną z powszechnie uznawanych gwarancji niezawisłości sędziowskiej, podlega ona również ochronie na szczeblu Unii Europejskiej”. „W sytuacji w której polski Trybunał Konstytucyjny, po przejęciu nad nim politycznej kontroli przez obóz rządzący, utracił przymioty niezależności i bezstronności, jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje rzetelną ocenę zgodności zakwestionowanych przez SN przepisów z podstawowymi kanonami praworządnego państwa, jest poddanie ich po osąd instytucji o niekwestionowanym autorytecie prawnym, jakim jest TSUE” – czytamy w oświadczeniu. Sędziowie „w pełni zgadzają się również z oceną SN, iż ylko zawieszenie stosowania zakwestionowanych przepisów jest w stanie zapewnić skuteczność orzeczenia TSUE”. Dalej „Themis” „wzywa władze państwowe do respektowania w pełnym zakresie powołanego postanowienia SN” oraz „potępia nieodpowiedzialne i niekompetentne wypowiedzi przedstawicieli Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP, deprecjonujące jego skuteczność”. W ocenie stowarzyszenia „wypowiedzi te, kwestionując prawo SN do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, podważają członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, przez co są rażąco sprzeczne z polską racją stanu”.”Formułowanie takich wypowiedzi przez przedstawicieli korporacji prawniczych powinno być podstawą ich odpowiedzialności dyscyplinarnej” – uważają sędziowie z „Themis”.
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-themis-wzywamy-wladze-panstwowe-do-respektowania-ostanowien,nId,2614991#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …