Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 7-8 marca 2019 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 150 zdających. Wynik pozytywny uzyskały 132 osoby, tj. około 88% kandydatów na komorników.

Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

  • w Gdańsku – egzamin zdało 19 spośród 21 zdających, tj. około 90%,
  • w Katowicach – egzamin zdali wszyscy zdający – 12 osób, tj. 100%,
  • w Krakowie – egzamin zdało 17 spośród 19 zdających, tj. około 89%,
  • w Łodzi – egzamin zdało 26 spośród 31 zdających, tj. około 84%,
  • w Poznaniu – egzamin zdało 18 spośród 23 zdających, tj. około 78%,
  • w Warszawie – egzamin zdało 25 spośród 28 zdających, tj. około 89%,
  • we Wrocławiu – egzamin zdało 15 spośród 16 zdających, tj. około 94%.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …