Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Zakusy na tajemnicę adwokacką

Zakusy na tajemnicę adwokacką

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do prokuratora generalnego RP o zajęcie stanowiska w sprawie naruszania przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, w tym w szczególności przez prokuratorów, przepisów regulujących zakres tajemnicy obrończej i tajemnicy adwokackiej. Do Naczelnej Rady Adwokackiej w ostatnim czasie napływały z izb adwokackich informacje o wzywaniu adwokatów do składania zeznań w charakterze świadka w sprawach, w których pełnią bądź pełnili oni funkcję obrońcy oraz o związanych z tymi czynnościami procesowymi przypadkach naruszania prawa do obrony. Adwokat Andrzej Zwara w obszernym piśmie podaje przykłady naruszania przepisów gwarantujących tajemnicę adwokacką. O takiej sytuacji poinformowała między innymi ORA w Katowicach. Adwokat był przesłuchiwany w charakterze świadka w sprawie bezpośrednio związanej z obroną podejrzanego prowadzoną przez niego w tym postępowaniu. Co więcej, po przesłuchaniu, prokurator prowadzący postępowanie, powołując się na kodeks etyki adwokackiej, zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego ORA w Katowicach z prośbą o informację, czy przesłuchany adwokat może nadal reprezentować podejrzanego.
W piśmie do Andrzeja Seremeta prezes NRA stwierdza, że takie działanie miało na celu nie tylko realizowane z naruszeniem prawa uzyskanie materiału dowodowego od adwokata, ale także prowadziło do próby ograniczenia klientowi prawa do obrony, poprzez pozbawienie obrońcy możliwości dalszego prowadzenia sprawy. O próbach naruszenia tajemnicy adwokackiej przez prokuraturę alarmowały również rady adwokackie w Krakowie, Toruniu i Warszawie.
Czy zamiary rządu dotyczące ograniczenia niezawisłości sędziowskiej poprzez uczynienie z sędziów urzędasów; sprowadzenie roli korporacji prawniczych mających swój rodowód z początków państwowości polskiej do poziomu hodowców pietruszki, rzeczywiście służy idei Państwa Prawa?

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …