Strona główna / Listy / Zatrzymanie i aresztowanie

Zatrzymanie i aresztowanie

Wolters Kluwer organizuje szkolenie: SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA I STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W PRAKTYCE SĄDOWEJ Termin: 2 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 Wykładowcą bedzie dr Sebastian Ładoś – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego. W programie szkolenia: Szkolenie obejmuje analizę instytucji zatrzymania w kontekście orzecznictwa sądowego oraz ETPCZ, w szczególności:
1. prezentację kazusów dotyczących zatrzymania właściwego i niewłaściwego,
2. problematykę nadużycia zatrzymania (w kontekście prawa do obrony i zasady nemo tenetur),
3. praktyczne zagadnienia związane z badaniem zasadności, prawidłowości i legalności zatrzymania,
4. problemy związane z nowelizacją k.p.k., która weszła w życie w dniu 8 czerwca 2010 r., w tym zagadnienia związane z wszczęciem postępowania przyspieszonego,
5. rozbieżności dotyczące m.in. wykładni przesłanek szczegółowych oraz podstawy z art. 249 § 1 k.p.k.,
6. praktyczne problemy związane z przedłużaniem tymczasowego aresztowania,
7. problematyka zatrzymywania cudzoziemców oraz stosowanie środków detencyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157578__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Nagroda im. M.Króla

Nagroda im. Marcina Króla 2023.Nagroda im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską …